C# Console Örnekleri Programlama

C# MAX FONKSİYONU

Max( )
Parametre olarak verilen iki sayıdan büyük olanı geriye döndüren metottur. Bütün sayı türleri tarafından desteklenen bir metot çeşididir.
Örnek1:

Örnek2:

Yorum yap