C# Console Örnekleri Programlama

C# ABS Fonksiyonu

Abs( ) metodu parametre olarak verilen sayının mutlak değerini veren metottur.
Kullanımı:

Yorum yap