fonksiyon – Web Tasarım & Programlama

Etiket fonksiyon

Javascript Jquery

JQuery UI Dialog Kullanımı

Bu örneğimizde JQuery’nin UI eklentisini kullanarak butona basıldığında açılan dialog kutusu yapacağız. İlk olarak JQuery’nin sitesinden JQuery dosyasını ve UI eklentisini indiriyoruz ve index sayfamıza bağlıyoruz. Head etiketlerinin arasına ui.css ve theme.css dosyalarını ekliyoruz. Body etiketlerinin arasına da ilk olarak JQuery dosyasını daha sonra JQuery-ui dosyasının yolunu yazarak çalışma dosyamıza ekliyoruz. Varsa kendi JavaScript dosyamızı en sona ekliyoruz <link...

C# Console Örnekleri Programlama

C# ÜS ALMA FONKSİYONU

Bu yazımızda C# ile Math.Pow metodu ile ve Math.Pow metodu kullanmadan üs alma işlemlerini gerçekleştiren örnekler oluşturacağız. Pow( ) Parametre olarak verilen ilk sayının, yine parametre olarak verilen ikinci sayı kadar üssünü hesaplayan metottur. Kullanımı:

C# Console Örnekleri Programlama

C# MAX FONKSİYONU

Max( ) Parametre olarak verilen iki sayıdan büyük olanı geriye döndüren metottur. Bütün sayı türleri tarafından desteklenen bir metot çeşididir. Örnek1: int sayi1,sayi2,m; sayi1 = 19; sayi2 = 12; m = Math.Max(sayi1, sayi2); Console.WriteLine(m); Console.ReadKey(); 12345678  int sayi1,sayi2,m;sayi1 = 19;sayi2 = 12; m = Math.Max(sayi1, sayi2);Console.WriteLine(m);Console.ReadKey();  Örnek2: Console.Write("1. sayıyı giriniz:"); int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Substring

Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren kesen ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks); Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri  Substring (int indeks, int...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Split ( )

Split( ) metodu, çağrıldığı metni istenilen karakterden itibaren parçalara bölmek için kullanılan bir metottur. Eğer istenilen karakter mevcut metin ifadesi içerisinde yer alıyorsa, Split( ) metodu metni karakterlerden öncesi ve sonrası şeklinde parçalara ayırır ve bu parçaları string türünde bir dizi içerisinde saklar. Geriye de bu string[] türündeki diziyi döndürür. Kullanımı: string[] dizi=metin.Split(char karakter); 123  string[] dizi=metin.Split(char karakter);  Diğer string...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2)); 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2));  Diğer string metotlarına...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – EndsWith( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğini kontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriye false değerini döndürür. Kullanımı:

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Contains( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye bool türünde bir değer döndürür. Örnek : Klavyeden girilen metin içerisinde, yine klavyeden girilen bir metni arayan programın kodlarını yazınız. Console.Write(“Metin giriniz: “); string ifade = Console.ReadLine(); Console.Write(“Aranan metni giriniz: “); string aranan = Console.ReadLine(); if (ifade.Contains(aranan))...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – CompareTo ( )

Çağrıldığı string ifade ile parametre olarak verilen string ifadeyi karşılaştırır ve iki ifade de birbirine eşitse geriye int türünde sıfır (0) değerini döndürür. Aksi takdirde metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre “-1” veya “1″ sayı değerlerini döndürür.