C# String Metotlar – Contains( ) – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Contains( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki
karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye
bool türünde bir değer döndürür.

Örnek : Klavyeden girilen metin içerisinde, yine klavyeden girilen bir metni arayan programın kodlarını yazınız.

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box