metot – Web Tasarım & Programlama

Etiket metot

C# Console Örnekleri Programlama

C# ÜS ALMA FONKSİYONU

Bu yazımızda C# ile Math.Pow metodu ile ve Math.Pow metodu kullanmadan üs alma işlemlerini gerçekleştiren örnekler oluşturacağız. Pow( ) Parametre olarak verilen ilk sayının, yine parametre olarak verilen ikinci sayı kadar üssünü hesaplayan metottur. Kullanımı:

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dikdörtgenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Metot Örnek

Metot Kullanarak kısa kenarı ve uzun kenarı verilen dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplayan örnek uygulama: class Program { static int AlanBul(int kisakenar, int uzunkenar) { int alan = kisakenar * uzunkenar; return alan; } static int CevreBul(int kisakenar, int uzunkenar) { int cevre = 2 * (kisakenar + uzunkenar); return cevre; } static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Kısa kenarı giriniz."); int kk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Uzunkenarı giriniz...

C# Console Örnekleri Programlama

C# Sınıflar Kurucu Metot (Constructor) Kullanımı

Bir sınıftan new anahtar sözcüğüyle yeni bir nesne oluşturulduğu anda çalışan metottur.  Yapıcı metotların diğer metotlardan farkları vardır. Yapıcı metot sınıf ismiyle aynı olmak zorundadır. Geriye değer döndürmez. Fakat değer döndürmeyen metotlarda kullanılan void  yapıcı metotlarda kullanılmaz. Yapıcı metotlar parametre alabilirler, aşırı yüklü olabilirler. Yapıcı metotlar sınıflardaki özelliklere ilk değerlerinin verilmesi gerektiğinde yada sınıftan bir nesne oluşturulduğu anda...

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Copy Metodu

Bir String’in içeriğini başka bir String’e kopyalamak için kullanılır. string a; string b; a = ("www.yazilimkodlama.com"); b = string.Copy(a); Console.WriteLine(b); Console.ReadKey(); 12345678  string a;string b;a = ("www.yazilimkodlama.com");b = string.Copy(a);Console.WriteLine(b);Console.ReadKey();  Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Empty Metodu

Bir String’in içeriğini boşaltmak için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: string a = "Ahmet"; string b = "Cansever"; b = string.Empty; Console.WriteLine(String.Concat(a, b)); Console.ReadKey(); // b stringinin içeriği boşaltıldığı için sadece "Ahmet" yazar. 12345678  string a = "Ahmet";string b = "Cansever";b = string.Empty;Console.WriteLine(String.Concat(a, b));Console.ReadKey();// b stringinin içeriği boşaltıldığı için sadece "Ahmet" yazar.  Diğer string metotlarına ulaşmak için...

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Metot Örnek

Metot Kullanarak yarıçapı verilen Dairenin alanı ve çevresini hesaplayan örnek uygulama: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace daire_cevre_alan { class Program { public const double PI = 3.14; static double AlanBul(double r) { double alan = PI * r * r; return alan; } static double CevreBul(double r) { double cevre = 2 * PI * r; return cevre; } static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Yarıçapı...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Substring

Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren kesen ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks); Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri  Substring (int indeks, int...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2)); 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2));  Diğer string metotlarına...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – EndsWith( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğini kontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriye false değerini döndürür. Kullanımı:

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – CopyTo( )

Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde), hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır. Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin; – Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren, – Parametre olarak verilen char[] dizisinin içerisine, – Parametre olarak verilen hedef başlangıç indeksinden itibaren, – Parametre olarak verilen sayıda karakteri kopyalamaya yarayan...