C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Compare()

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi karşılaştırır ve geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Kullanımı:

int donusDegeri=String.Compare(metin1,metin2);

Örnek 1: Klavyeden girilen iki metnin karşılaştırılmasını yapan programın kodlarını yazınız.

Not: Eğer metin karşılaştırmalarında büyük/küçük harfe dikkat edilsin istemiyorsak;
Compare( ) metodunun bir başka kullanımı olan Compare(metin1,metin2,boolean) formunu kullanmamız gerekir.
Kullanımı:

Burada bool türündeki değişkenin değeri true ise Compare( ) metodu büyük/küçük
harfe bakmasızın iki kelimeyi karşılaştırır. Eğer false değeri gönderilirse, bu durumda
karşılaştırma işlemini büyük/küçük harfe biçimde gerçekleştirir.

Yorum yap