string – Web Tasarım & Programlama

Etiket string

C# Doküman

C# Değişkenler ve Sabitler

Değişken nedir?  Sabit nedir? Değişken tanımlama kuralları,.. C# ta değişeken ve sabitlerin kullanımıyla ilgili konu anlatımı ve örneklerinin bulunduğu sayfaya geçmek için tıklayın.

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Copy Metodu

Bir String’in içeriğini başka bir String’e kopyalamak için kullanılır. string a; string b; a = ("www.yazilimkodlama.com"); b = string.Copy(a); Console.WriteLine(b); Console.ReadKey(); 12345678  string a;string b;a = ("www.yazilimkodlama.com");b = string.Copy(a);Console.WriteLine(b);Console.ReadKey();  Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Concat Metodu

Birden fazla String’i birleştirerek tek bir String haline getirmek için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: string a = "Bilişim"; string b = "Teknolojileri"; Console.WriteLine(string.Concat(a, b)); Console.ReadKey(); 123456  string a = "Bilişim";string b = "Teknolojileri";Console.WriteLine(string.Concat(a, b));Console.ReadKey();  Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Empty Metodu

Bir String’in içeriğini boşaltmak için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: string a = "Ahmet"; string b = "Cansever"; b = string.Empty; Console.WriteLine(String.Concat(a, b)); Console.ReadKey(); // b stringinin içeriği boşaltıldığı için sadece "Ahmet" yazar. 12345678  string a = "Ahmet";string b = "Cansever";b = string.Empty;Console.WriteLine(String.Concat(a, b));Console.ReadKey();// b stringinin içeriği boşaltıldığı için sadece "Ahmet" yazar.  Diğer string metotlarına ulaşmak için...

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Compare Metodu

İki String’i karşılaştırmak için kullanılır. Kullanımı; string.Compare(string1,string2,karşılaştırma seçenekleri) Karşılaştırma seçenekleri aşağıdaki değerleri alabilir: 1.CurrentCulture: Karşılaştırma esnasında büyük küçük harf ayrımı göz önünde bulundurulur. 2.CurrentCultureIgnoreCase: Büyük küçük harf ayrımı göz önünde bulundurulmaz. Örnek: string a = Console.ReadLine(); string b = Console.ReadLine(); if (string.Compare(a, b, StringComparison.CurrentCulture) == 0) { Console.WriteLine("1...

C# Programlama Windows Form Örnekleri

Timer Nesnesi Kullanarak Saat Uygulaması Oluşturma

Form üzerine bir adet Label ve bir adet Timer nesnesi ekliyerek basit bir saat uygulaması yapabiliriz. Timer nesnesinin “interval” özelliğini “1000″ olarak değiştirerek Timer nesnesi içerisine yazacağımız kodların her saniye güncellenmesini sağlamalıyız. Daha sonra  Form_Load bölümüne; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = true; } 123456  private void Form1_Load(object sender, EventArgs...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Substring

Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren kesen ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks); Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri  Substring (int indeks, int...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2)); 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2));  Diğer string metotlarına...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – EndsWith( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğini kontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriye false değerini döndürür. Kullanımı:

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Contains( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye bool türünde bir değer döndürür. Örnek : Klavyeden girilen metin içerisinde, yine klavyeden girilen bir metni arayan programın kodlarını yazınız. Console.Write(“Metin giriniz: “); string ifade = Console.ReadLine(); Console.Write(“Aranan metni giriniz: “); string aranan = Console.ReadLine(); if (ifade.Contains(aranan))...