EXCEL Office

EĞER VE KULLANIMI

Ve fonksiyonunda ise önerilen bütün şartlar sağlandığında sonuç, doğru olarak döndürülecektir. Yoksa sonuç, yanlış olarak dönecektir.
Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Sınıf geçme şartı olarak ortalamanın 50 ve üzeri devamsızlığında 10 dan küçük olsun.
D1 hücresine;

Formülünü yazıp diğer hücrelere uyguladığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz.

Yorum yap