EXCEL Office

EXCEL ÇOKETOPLA KULLANIM ÖRNEĞİ

Birden çok ölçülere uyan değerleri toplamak için kullanılır. Örneğin yaşı 30′ dan
büyük olan ve 3000 liradan fazla ödeme yapılan personele, ödenen ücretin toplamını
hesaplayabilirsiniz.

 

ÇOKETOPLA formülünde ilk önce parametre olarak toplamını alacağımız hücreleri belirtiyoruz. Daha sonra ise şartlarımızı belirtiyoruz. “ÇOKETOPLA” 2 den daha fazla şarta bağlı toplama işlemini de gerçekleştirebilmektedir.

Yorum yap