HTML DERSLERİ

HTML body Kullanımı

HTML’deki <body> etiketi, bir HTML sayfasında bulunan ana içeriği tanımlamak için kullanılır. Her zaman <html> etiketi içine alınır. <body> etiketi, <html> etiketinin son çocuğudur. Bir gövde etiketi, bir bitiş etiketinin yanı sıra başlangıç etiketini de içerir.

Sözdizimi:

Örnek : HTML gövde etiketini kullanma. Tüm içerik, body (gövde) etiketinin içine yerleştirilir.

Çıktı:

HTML body örnekği

Yorum yap