Javascript

JavaScript Dizide Arama

JavaScript dili dizi içinde arama yapmak için çok sayıda fonksiyon barındırmaktadır. Bu yazıda bir kaç tanesini kullanarak dizi içinde arama yapacağız.

indexOf Fonksiyonu: Aranan değer dizi içinde mevcutsa, aranan değerin index numarasını döndürür, eğer dizi içinde bulunamazsa -1 sayısını döndürür.

 

findIndex Fonksiyonu: JavaScriptte arama yapmak için çok fazla sayıda fonksiyon olduğunu belirtmiştim. Bu fonksiyon da dizi içinde arrow fonksiyon yöntemi ile arama yapmak ve eşleşen kaydın sırasını getirmek için kullanılır.

Ayrıca bu fonksiyonların dışında find, lastIndexOf, filter gibi fonksiyonlar kullanarak da arama yapılabilir. Bu fonksiyonların tek amacı arama yapmak değil çeşitli fonksiyon sınırlamaları ile veriler üzerinde işlem yapmaktır.

 

Yorum yap