Javascript

JavaScript Girilen İki Sayı Arasındaki Sayıların Toplamı

JavaScript ile 2 adet text kutusu ve 1 adet Button kullanarak, text kutularına girilen sayılar arasındaki sayıların toplamını hesaplayarak window.alert ile sonucu gösteren örneği fonksiyon kullanarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap