Javascript

JavaScript Girilen Sayıya Kadar Tek ve Çift Sayıların Toplamı

JavaScript ile Fonksiyon kullanarak text kutusuna kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayılardan tek ve çift olan sayıların toplamını ayrı ayrı hesaplayarak bu sonuçları ekranda gösteren örneğe ait kodlar.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap