Javascript

JavaScript Math Kütüphanesi

JavaScript Math nesnesi matematiksel işlemler yapmamıza imkan verir. Bu kütüphane bir kaç tane sabit ve çok sayıda metot içermektedir. Bu yazıda kütüphanede sık kullanılan sabitler ve fonksiyonların kullanımları açıklanmıştır.

Yazımı:

 

Math Nesnesi Sabitleri

İlk olarak Math nesnesinde bulunan sabitlere bakalım.

E E sayısını verir. (yaklaşık. 2.718)
LN2 Logaritma 2yi verir. (yaklaşık. 0.693)
LN10 Logaritma 10 verir. (yaklaşık. 2.302)
LOG2E 2 tabanında logritma E verir. (yaklaşık. 1.442)
LOG10E On tabanında logaritma E (yaklaşık. 0.434)
PI PI sabiti (yaklaşık . 3.14)
SQRT1_2 Karekök 2yi verir. (yaklaşık. 0.707)
SQRT2 2nin karesi verir. (yaklaşık. 1.414)
 

Math Nesnesi Fonksiyonları

Math nesnesi içinde çok sayıda metot olmasına rağmen bu yazıda en sık kullanılan fonksiyonlara yer verilecektir.

JavaScript ceil() Kullanımı

Yukarı doğru en yakın tam sayıya yuvarlama için kullanılır.

JavaScript floor() Kullanımı

Aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlar.

JavaScript max() Kullanımı

Kendisine parametre olarak verilen değerlerden en büyüğünü döndürür.

 

JavaScript min() Kullanımı

Kendisine parametre olarak verilen değerlerden en küçüğünü döndürür.

 

JavaScript pow() Kullanımı

Sayının kuvvetini hesaplamak için kullanılır. Diğer bir ifade ile üs alma fonksiyonudur.

 

JavaScript random() Kullanımı

0-1 arasında rastgele bir sayı üretir.

JavaScript round() Kullanımı

Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.

 

JavaScript Math Nesnesindeki Tüm Fonksiyonlar

abs(x) acos(x) acosh(x) asin(x)
asinh(x) atan(x) atan2(y, x) atanh(x)
cbrt(x) ceil(x) cos(x) cosh(x)
exp(x) floor(x) log(x) max(x, y, z, …, n)
min(x, y, z, …, n) pow(x, y) random() round(x)
sin(x) sinh(x) sqrt(x) tan(x)
tanh(x) trunc(x)

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin