Javascript

Javascript Seçiciler

HTML Etiketlerini Seçme

 • document.getElementById(id): id niteliği ile eşleşen ilk kaydı getirir.
 • document.getElementsByName(name): name niteliği ile eşleşen tüm kayıtları dizi olarak  getirir.
 • document.getElementsByTagName(etiketadı):etiket adı ile eşleşen tüm kayıtları dizi olarak getirir.
 • document.getElementsByClassName(classAdı):class niteliği ile eşleşen tüm kayıtları dizi olarak getirir.
 • document.querySelector(seçici): seçici ile eşleşen ilk kaydı getirir.
 • document.querySelectorAll(seçici): seçici ile eşleşen tüm kayıtları dizi olarak getir.

Aşağıdaki  document özellikleri ile de HTML nesnelerine liste olarak erişebilirsiniz. HTML belgesindeki nesneleri dizi listesi olarak çeker.

Not: body, head, documentElement, title tek bir nesneyi döndürür. Diğerleri nesnelerden oluşan bir dizi döndürür.

 • document.anchors  ⇨ Sayfadaki tüm bağlantıları erişmek için kullanılır.
 • document.body  ⇨Body nesnesine ulaşmak için kullanılır
 • document.documentElement ⇨HTML kökünden itibaren tüm dökümana ulaşmak için kullanılır.
 • document.embeds ⇨ eklentilere ulaşmak için kullanılır.
 • document.forms ⇨ Sayfadaki formlara ulaşmak için kullanılır.
 • document.head ⇨ head etiketine ulaşmak için kullanılır.
 • document.images ⇨Sayfadaki resimlere ulaşmak için
 • document.links ⇨ Sayfadaki linklere ulaşmak için kullanılır.(a href olan nesneler)
 • document.scripts ⇨ Sayfada yüklenen Script dosyalarına ulaşmak için kullanılır.
 • document.title ⇨ Sayfa başlığına ulaşmak için kullanılır.

Örnek: document.getElementById kullanımı

Örnek: document.getElementsByName kullanımı
Örnek: document.getElementsByTagName kullanımı
Örnek: document.getElementsByClassName kullanımı
Örnek: document.querySelector kullanımı
Örnek: document.querySelectorAll kullanımı

Yorum yap