Javascript

JavaScript Üs Alma Programı

Bu örnekte pow() metodu kullanmadan sayının üssünü alan programın nasıl yapıldığını göreceğiz.

Sayının üssünü alma algoritma konuları içinde sıklıkla sorulan ve kullanılan örneklerdendir. Bir sayının üssünü almak demek sayıyı üssündeki sayı kadar kendisi ile çarpmak demektir.

Örn: 35 =3*3*3*3*3

JavaScript Kodu:

 

Çıktı:

Yorum yap