MYSQL

MySql NOT IN Kullanımı

Bu derste MySQL de Not In fonksiyonunun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

MySQL’de NOT IN operatörü, verilen bir listedeki değerlerden herhangi birinin belirli bir sütunun değeriyle eşleşmediği satırları bir tablo’dan seçmek için kullanılır.

NOT IN operatörünün sözdizimi şöyledir:

sütun_adı test etmek istediğiniz sütunun adıdır. değer1, değer2, vs. değerlerle karşılaştırmak istediğiniz değerlerdir.

Aşağıdaki örnekte, MySQL sorgusu içinde NOT IN operatörünün nasıl kullanılacağı gösterilmiştir:

Bu sorgu, kullanıcılar tablosundaki tüm satırları seçer, ancak yaş sütununun 20, 25 veya 30 değerlerine eşit olmadığı satırları seçer.

NOT IN operatörünü bir alt sorgu ile de kullanabilirsiniz:

Bu sorgu, kullanıcılar tablosundaki tüm satırları seçer, ancak yaş sütununun çalışanlar tablosundaki yaş sütunundaki değerlerle eşit olmadığı satırları seçer.

Bu konuyla ilgili bir örnek sorgu daha oluşturalım.

Bu sorgu, customers tablosundaki city sütunu ‘New York’, ‘Paris’ veya ‘London’ değerine sahip olmayan tüm satırları seçecektir.

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin