MYSQL

MySql SELECT Kullanımı

Bu eğitimde, bir tablodan veri sorgulamak için MySQL SELECT ifadesinin temel formunu ve nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

MySQL SELECT deyimine giriş

SELECT ifadesi, bir veya daha fazla tablodan veri seçmenizi sağlar. MySQL’de bir SELECT ifadesi yazmak için bu sözdizimini kullanırsınız:

Bu sözdiziminde:

  • İlk olarak, SELECT anahtar kelimesinden sonra istediğiniz verileri seçmek için bir veya daha fazla sütun belirtin. Select_list’in birden çok sütunu varsa bunları virgülle (,) ayırmanız gerekir.
  • İkinci olarak, FROM anahtar kelimesinden sonra veri seçmek istediğiniz tablonun adını belirtin.

Noktalı virgül (;) isteğe bağlıdır. Bir ifadenin sonunu belirtir. İki veya daha fazla ifadeniz varsa, MySQL’in her ifadeyi ayrı ayrı yürütmesi için bunları ayırmak için noktalı virgül(;) kullanmanız gerekir.

SELECT ve FROM anahtar kelimelerdir. Kural olarak, SQL anahtar sözcüklerini büyük harfle yazarsınız. Ancak, zorunlu değildir. SQL büyük/küçük harfe duyarlı olmadığı için SQL deyimini küçük harf, büyük harf vb. yazabilirsiniz. Örneğin:

SELECT deyimini yürütürken MySQL, FROM deyimini SELECT deyiminden önce değerlendirir.

MySQL SELECT Sorgusu Örnekleri

Aşağıdaki örnekler için sakila veritabanındaki customer tablosunu kullanacağız.

A) Tek bir sütundan veri almak için MySQL SELECT ifadesini kullanma

Aşağıdaki örnek, tüm müşterilerin soyadını seçmek için SELECT ifadesini kullanır.

Bir SELECT ifadesinin sonucu, sorgudan kaynaklanan bir dizi satır olduğu için sonuç kümesi olarak adlandırılır.

B) Birden çok sütundan veri sorgulamak için MySQL SELECT ifadesini kullanma örneği

Aşağıdaki örnek, müşterilerin adını, soyadını ve e-mail adreslerini almak için SELECT ifadesini kullanır.

customer tablosunun birçok sütunu olsa da, SELECT deyimi, SELECT yan tümcesinde belirtilen last_name, first_name ve email sütunlarının verilerini döndürür.

C) Tüm sütunlardan veri almak için MySQL SELECT ifadesini kullanma örneği

customer tablosunun tüm sütunlarından veri seçmek istiyorsanız, SELECT yan tümcesindeki tüm sütun adlarını şu şekilde belirtebilirsiniz.

Alternatif olarak, tüm sütunların kısaltması olan yıldız işaretini (*) kullanabilirsiniz. Örneğin:

Sorgu, çalışanlar tablosunun tüm sütunlarından verileri döndürür.

SELECT *, tablonun tüm sütunlarından veri seçtiği için genellikle ‘tümünü seç’ olarak adlandırılır. Pratikte, yalnızca geçici sorgular için SELECT * kullanmalısınız.

Özet
Bir tablodan veri seçmek için SELECT ifadesini kullanın.
Bir tablonun tüm sütunlarından veri seçmek için SELECT * sorgusunu kullanın.

Yorum yap