PHP

PHP Örnekleri

Bu yazımızda PHP ile temel konuları ele alan (aritmetiksel işlemler, if- else yapısı, döngü kullanımı) basit örnekler oluşturacağız. İnternet Programcılığı Dersi olarak ta okutulan PHP internet üzerinde geniş topluluklar tarafından kullanılan sunucu taraflı ve HTML içine gömülme imkanı olan betik bir dildir.

PHP Basit Örnekler:

Örnek : Ekranda “Merhaba Dünya” yazdıran PHP Örneği

Ekran Çıktısı:

Örnek 2 : Değişken içeriğini ekrana yazdırma ve birleştirme örneği

Ekran Çıktısı:

Örnek 3: PHP ile yazılı ortalaması hesaplama örneği.

Ekran Çıktısı:

İlginizi çekebilir: PHP Form Örnekleri

Örnek 4 : PHP ile iki sayıyı toplayan ve sonucu gösteren örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 5 : PHP ile H1 etiketi kullanarak başlık oluşturma örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 6: PHP ile if – else if – else kullanarak 2 sayıyı karşılaştıran örnek.

Ekran Çıktısı:

İlginizi çekebilir: PHP Dosya Yükleme

Örnek 7 : Sayının tek mi çift mi olduğunu bulma.

Ekran Çıktısı:

Örnek 8: PHP ile yazılı ortalaması bulan ve ortalama 50 den yüksekse GEÇTİ değilse KALDI yazdıran örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 9: Hastanedeki kapalı otoparka park eden personel aracının park ücreti 1 saati 1 TL, muayeneye gelen hasta aracının park ücreti ise 1 saati 2 TL’dir. Bununla birlikte birinci saatten sonraki her saat için personelin %5, hastanın ise %7 fazla ücret ödemesi gerekmektedir. Buna göre araç türü ve otoparkta kalınan saat bilgisi tanımlandıktan sonra otoparka ödenecek toplam ücreti ekrana yazan programı yazınız (if yapısında alternatif yazımı kullanınız.).

Çıktı:

Kaldığı Süre : 4
Araç Türü : hasta
Ücreti : 8.42 

Örnek 9 : PHP ile For Döngüsü kullanarak 1-10 arası sayıları alt alta yazdırma örneği.

Ekran Çıktısı:

ilginizi çekebilir: PHP MySQL Veritabanı Bağlantısı

Örnek 10: PHP ile dizi tanımlama ve istenen dizi elemanını yazdırma örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 11 : PHP ile oluşturulan dizinin tüm elemanlarını alt alta yazdırma örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 12: PHP ile isim indexlerine sahip bir dizi oluşturup, her hangi bir indexi ekrana yazdırma örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 13: Index adlarını ve değerleri foreach döngüsü kullanarak yazdırma örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 14: PHP ile Başlık etiketlerini kullanarak <h6> etiketinden <h1> etiketine doğru başlık yazdırma örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 15: PHP ile dizi içindeki sayıları küçükten büyüğe sıralayarak ekranda yazdıran örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 17: PHP ile dizi içindeki sayıları büyükten küçüğe sıralama örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 18: PHP ile 20 ile 50 arasındaki sayılardan 3 e tam bölünen sayıları listeleyen örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 19: PHP ile 1-100 arası 3′ e ve 5′ e tam bölünebilen sayıları listeleyen örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 20: PHP ile verilen sayının faktoriyelini hesaplayan ve sonucunu ekranda gösteren örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 21: Verilen sayının kaç adet tam böleni olduğunu bulan ve tam bölenlerinin ekranda listelenmesini sağlayan örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 22: PHP ile 1-10 arası sayıları ve bu sayıların karesini ve küpünü bir tablo oluşturarak ekranda gösteren örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 23 : PHP ile bir dizi içindeki elemanları <select> açılır kutu içine ekleme örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 24 : PHP ile iç içe For Dömgüsü kullanarak çarpım tablosu örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 25 : PHP ile ondalıklı sayıları yuvarlama ve karekök alma örneği. “ceil“, “floor“, “round“,”sqrt” kullanımı örneği.

Örnek 26: PHP de değişken kontrol etme örneği. Aşağıdaki örnekte $hata değişkeninin içi boşsa Hata Yok, içeriği boş değilse Hata Var mesajı verecektir.

Ekran Çıktısı:

Hata Yok

Örnek 27: PHP ile 0-100 arası verilen puanı nota çevirme örneği. 0-50 arası 1, 50-60 arası 2, 60-70 arası 3, 70-85 arası 4, 85-100 arası 5.

Ekran Çıktısı:

2

Örnek 28: Öğrencinin ortalama puanına göre harf puanını veren ayrıca aldığı nota göre CSS arkaplan rengini değiştiren örnek.

Ekran Çıktısı:

Örnek 29: PHP ile Sayfaya for döngüsü kullanarak 20 tane kutu (div) ekleme örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 30: 7’den başlayarak 61’e kadar olan sayıları yedişer artırarak yazan PHP kodunu yazınız.

Ekran Çıktısı:

14 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et