C# Console Örnekleri Programlama

C# Console Örnekleri

C# Programlama dilini öğrenmek için C# Console Application Uygulamaları her zaman iyi bir başlangıç noktası olmuştur. Bu yazıda C# dilini  öğrenmenize yardımcı olacak karışık örnekler bulunmaktadır. Ayrıca C# dilini öğrenmek için C# Programlama Dersleri başlığı ile C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim.

Sayfa içinde 50den fazla örnek bulunmaktadır. fırsat buldukça örnekleri arttırıp sayfanın altına eklenecektir. Örneklerin her hangi bir zorluk sırası yoktur.  C# Dizi Örnekleri konusuna buradan ulaşabilirsiniz.Facebook sayfamızı beğenerek daha fazla örneğe ulaşabilirsiniz.

Yine de aradığınızı bulamazsanız, yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz.

C# Console Örnekleri

Örnekler bu bölümde başlık başlık yazılacaktır. Başlıkların devamında çözümleri bulabilirsiniz.

C# Console Örnekleri Soruları

Örnek 1: Girilen 3 basamaklı sayının basamaklarına ayıran örnek (Birler,Onlar,Yüzler Basamağındaki sayılar):

Örnek 2: Girilen bir sayının asal olduğunu bulan ve bu sayıdan sonraki 5 asal sayıyı ekrana yazan program:

Örnek 3: Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.

Örnek 4: Bir otoparka park eden taksinin 1 saati 5TL, minibüsün 1 saati 6TL, ticari aracın 1 saati 6.5TL dir. Taksi 1 saatten sonraki her saat başı için %20 daha fazla, minibüs 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %21.5 ve ticari araç 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %25 daha fazla ödeme yapmaktadır. Buna göre klavyeden girilen araba tipi ve kalınan saat bilgisi girildikten sonra ekrana ödenecek otopark ücretini hesaplayan programın kodlarını yazınız.

Örnek 5: Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

Örnek 6:  Kullanıcı tarafından girilen üç sayıdan en büyük ile en küçük sayıyı toplayıp toplam sonucu ekrana yazdıran programı yazınız.

Örnek 7: Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren C# örneği:

Örnek 8: Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamadan büyük ve küçük olduğunu sayan programın c# kodlarını yazınız.

Örnek 9: Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

Örnek 10: Girilen string ifadede “,” karakterlerini “.” karakteri olarak değiştiren örnek:

Örnek 11:  Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

Örnek 12 : Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran Console Örneği:

Örnek 13 :  C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

Örnek 14: Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

Örnek 15 : Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program

Örnek 16 : Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanını ekranda gösteren örnek :

Örnek 17: 10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

Örnek 18: 15×15 lik dizi içine rasgele “S” ve “O” harfleri atayan ve ekranda gösteren örnek:

Örnek 19: İki iç açısı verilen üçgenin diğer açısını bulan örnek:

Örnek 20: İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

Örnek 21: Taban değeri ve üssü kullanıcı tarafından girilen işlemin sonucunu For döngüsü kullanarak hesaplayan örnek:

Örnek 22:  Dik kenar uzunlukları verilen dik üçgende hipotenüs hesaplayan örnek:

Örnek 23: C# Console Application ile yapılmış, içerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran uygulama örneği:

Örnek 24 : C# Console Uygumasında kullanıcıdan yaş bilgisi istenerek eğer yaşı 18 ve daha büyükse “Ehliyet Alabilirsiniz” yazan,değilse Ehliyet alamazsınız diyerek Ehliyet alabilmesi için kaç yılı kaldığını ekranda gösteren örnek:

Örnek 25: Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

Örnek 26:  Klavyeden 3 sayıyı girilip bunları ekrana yazdıran program

Örnek 27: Girilen sayı çift ise yarısını , tek ise 2 katını alarak ekrana yazdıran program.

Örnek 28 : Klavyeden girilen 3 sayının toplamını ekrana yazdıran program

Örnek 29: Kullanıcının yapmış olduğu seçime göre girmiş olduğu sayıları toplayan, çıkaran, çarpan yada bölme işlemi yapan program örneği.

Örnek 30: Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını alan program

Örnek 31: Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan programı yazınız

Örnek 32: Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan büyükten küçüğe altalta yazdıran program

Örnek 33: Dairenin alanını hesaplayan program

Örnek 34: C# Console Uygulamasında Kullanıcıdan 2 tane sayı istenerek 1. sayının 2. sayıya tam bölünmesi durumunda “Tam bölünüyor” yazan, aksi durumda Tam bölünmüyor diyerek kalanı ekranda gösteren örnek:

Örnek 35: Klavyeden girilen bir sayının faktoriyelini alan program

Örnek 36: Yarıçapı verilen dairenin çevresini hesaplayan örnek:

Örnek 37: 0′ dan 10′ a kadar olan sayıların toplamını bulan program

Örnek 38: Klavyeden girilen bir sayıya kadar tek sayıların ve çift sayıların toplamını bulan program

Örnek 39: Yukarıdaki örnek için sayı 10 olduğunda döngüden çıkan program.

Örnek 40: a dan z ye kadar olan harfleri ekrana yazdıran program

Örnek 41: Klavyeden girilen bir sayının tek veya çift olduğunu bulan programı yazınız.

Örnek 42: 1 den 100 e kadar olan sayılardan 5 e bölünenlerin adedini veren program.

Örnek 43:  Klavyeden girilen 10 adet sayıdan en büyük ve en küçük olanı bulan program

Örnek 44: 50 den başlayıp 200 e kadar klavyeden girilen sayıya bölünen kaç adet sayı olduğunu veren program

Örnek 45: Ortalamaya göre harf notunu bulan program

Örnek 46: Klavyeden girilen bir sayının seçime bağlı olarak karesini, küpünü ve karekökünü alan programı yazınız.

Örnek 47: Dizi Örneği

Örnek 48: Dizi Örneği – 2

Örnek 49: Dizilere dışardan veri girişi ve veri okunması

Örnek 50: Rastgele sayılar ile dizi elemanlarını oluşturma

Örnek 51: Kolonlu Sayısal Loto Sayı Üretme Programı

Örnek 52: Kullanıcıya kaç tane sayıyı toplayacağını sorup, kullanıcının toplayacağı kadar sayıyı kullanıcıya tek tek soran ve kullanıcının yazdığı bu sayıların toplamını ekrana yazan programı yazınız

Örnek 53: C# ile klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdv’ li fiyatını bulan ve ekrana yazan örnek:

Örnek 54: Kullanıcı tarafından fiyatı ve KDV oranı girilen ürünün tutarını hesaplayan örnek:

Örnek 55: Klavyeden kullanıcı negatif sayı girene kadar girdiği sayıları toplayan C# Console uygulamasına ait örnek:

Örnek 56: Verilen bir string dizisini, ters sırada (sondan başa doğru) listeleyen örnek:

Örnek 57: Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C# Console uygulaması örneği:

Örnek 58:  20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırdaki elemanların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.

Örnek 59:  Kendisine değişken sayıda parametre olarak yollanan rakamlardan oluşabilecek en büyük ve en küçük sayıları oluşturup geriye döndüren int BuyukSayi(………) ve int KucukSayi(……) adındaki metotları yazınız

Örnek 60:  Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan sonuçta tüm sayıların ortalaması, en küçük sayı,en büyük sayı küçük büyük sayıların ortalamasını gösteren C# Console Örneği

Örnek 61: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıları yazdıran, ve bu çift sayıların adetini ve toplamını bularak ekranda gösteren C# Console Örneği.

Örnek 62: Kullanıcının girdiği sayının tam bölenlerini bulan ve ekranda listeleyen, aynı zamanda tam bölenlerin sayısını da ekranda gösteren C# Console Örneği

Örnek 63: Derece olarak verilen sıcaklığı Fahrenayta çeviren örnek

C# Console Örnekleri Çözümleri

1. Girilen 3 basamaklı sayının basamaklarına ayıran örnek (Birler,Onlar,Yüzler Basamağındaki sayılar):

2. Girilen bir sayının asal olduğunu bulan ve bu sayıdan sonraki 5 asal sayıyı ekrana yazan program:

3. Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.

4. Bir otoparka park eden taksinin 1 saati 5TL, minibüsün 1 saati 6TL, ticari aracın 1 saati 6.5TL dir. Taksi 1 saatten sonraki her saat başı için %20 daha fazla, minibüs 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %21.5 ve ticari araç 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %25 daha fazla ödeme yapmaktadır. Buna göre klavyeden girilen araba tipi ve kalınan saat bilgisi girildikten sonra ekrana ödenecek otopark ücretini hesaplayan programın kodlarını yazınız.

5. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

6. Kullanıcı tarafından girilen üç sayıdan en büyük ile en küçük sayıyı toplayıp toplam sonucu ekrana yazdıran programı yazınız.

7. Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren C# örneği:

8. Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamadan büyük ve küçük olduğunu sayan programın c# kodlarını yazınız.

9. Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

10. Girilen string ifadede “,” karakterlerini “.” karakteri olarak değiştiren örnek:

11. Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

12. Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran Console Örneği:

13. C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

14. Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

15. Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:


16. Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanını ekranda gösteren örnek :

17. 10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

18. 15×15 lik dizi içine rasgele “S” ve “O” harfleri atayan ve ekranda gösteren örnek:

19. İki iç açısı verilen üçgenin diğer açısını bulan örnek:

20. İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

21. Taban değeri ve üssü kullanıcı tarafından girilen işlemin sonucunu For döngüsü kullanarak hesaplayan örnek:

22. Dik kenar uzunlukları verilen dik üçgende hipotenüs hesaplayan örnek:

23. C# Console Application ile yapılmış, içerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran uygulama örneği:

24. C# Console Uygumasında kullanıcıdan yaş bilgisi istenerek eğer yaşı 18 ve daha büyükse “Ehliyet Alabilirsiniz” yazan,değilse Ehliyet alamazsınız diyerek Ehliyet alabilmesi için kaç yılı kaldığını ekranda gösteren örnek:

25. Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

26. Klavyeden 3 sayıyı girilip bunları ekrana yazdıran program

27. Girilen sayı çift ise yarısını , tek ise 2 katını alarak ekrana yazdıran program.

28. Klavyeden girilen 3 sayının toplamını ekrana yazdıran program

29. Kullanıcının yapmış olduğu seçime göre girmiş olduğu sayıları toplayan, çıkaran, çarpan yada bölme işlemi yapan program örneği.

30. Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını alan program

31. Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan programı yazınız

32. Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan büyükten küçüğe altalta yazdıran program

33. Dairenin alanını hesaplayan program

34. C# Console Uygulamasında Kullanıcıdan 2 tane sayı istenerek 1. sayının 2. sayıya tam bölünmesi durumunda “Tam bölünüyor” yazan, aksi durumda Tam bölünmüyor diyerek kalanı ekranda gösteren örnek:

35. Klavyeden girilen bir sayının faktoriyelini alan program

36. Yarıçapı verilen dairenin çevresini hesaplayan örnek:

37. 0′ dan 10′ a kadar olan sayıların toplamını bulan program

38. Klavyeden girilen bir sayıya kadar tek sayıların ve çift sayıların toplamını bulan program

39. Yukarıdaki örnek için sayı 10 olduğunda döngüden çıkan program.

40. a dan z ye kadar olan harfleri ekrana yazdıran program

41. Klavyeden girilen bir sayının tek veya çift olduğunu bulan programı yazınız.

42. 1 den 100 e kadar olan sayılardan 5 e bölünenlerin adedini veren program.

43. Klavyeden girilen 10 adet sayıdan en büyük ve en küçük olanı bulan program

44. 50 den başlayıp 200 e kadar klavyeden girilen sayıya bölünen kaç adet sayı olduğunu veren program

45. Ortalamaya göre harf notunu bulan program

46. Klavyeden girilen bir sayının seçime bağlı olarak karesini, küpünü ve karekökünü alan programı yazınız.

47. Dizi Örneği

48. Dizi Örneği – 2

49. Dizilere dışardan veri girişi ve veri okunması

50. Rastgele sayılar ile dizi elemanlarını oluşturma

51. 8 Kolonlu Sayısal Loto Sayı Üretme Programı

52. Kullanıcıya kaç tane sayıyı toplayacağını sorup, kullanıcının toplayacağı kadar sayıyı kullanıcıya tek tek soran ve kullanıcının yazdığı bu sayıların toplamını ekrana yazan programı yazınız


53. C# ile klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdv’ li fiyatını bulan ve ekrana yazan örnek:

54. Kullanıcı tarafından fiyatı ve KDV oranı girilen ürünün tutarını hesaplayan örnek:

55. Klavyeden kullanıcı negatif sayı girene kadar girdiği sayıları toplayan C# Console uygulamasına ait örnek:

56. Verilen bir string dizisini, ters sırada (sondan başa doğru) listeleyen örnek:

57. Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C# Console uygulaması örneği:

58. 20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırdaki elemanların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.

59. Kendisine değişken sayıda parametre olarak yollanan rakamlardan oluşabilecek en büyük ve en küçük sayıları oluşturup geriye döndüren int BuyukSayi(………) ve int KucukSayi(……) adındaki metotları yazınız.
Örnek: BuyukSayi(1,5,3,7,8,2,9) > 9875321 KucukSayi(1,5,3,7,8,2) > 123578

60. Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan sonuçta tüm sayıların ortalaması, en küçük sayı,en büyük sayı küçük büyük sayıların ortalamasını gösteren C# Console Örneği.

61.Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıları yazdıran, ve bu çift sayıların adetini ve toplamını bularak ekranda gösteren C# Console Örneği.

62. Kullanıcının girdiği sayının tam bölenlerini bulan ve ekranda listeleyen, aynı zamanda tam bölenlerin sayısını da ekranda gösteren C# Console Örneği

63. Derece olarak verilen sıcaklığı Fahrenayta çeviren örnek:

C# Dersleri Konusuna Gitmek İçin Tıklayın

49 Yorum

  • static void Main(string[] args)
   {
   int adet=0,toplam=0;
   int[] sayi=new int[5];
   for (int k=0;k<5;k++)
   {
   Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:",k);
   sayi[k]=int.Parse(Console.ReadLine());
   }
   for (int k=0;k<5;k++)
   {
   if(sayi[k]%2==0)
   {
   adet++;
   toplam+=sayi[k];
   }
   }
   Console.WriteLine("Ortalaması={0}",toplam/adet);
   Console.ReadKey();
   }

 • Merhaba visual studio programında c# dilinde hazırlanacak 10 sayıdan 100 den büyük olanları ayrı küçük olanları ayrı yazdıran program örneği verirmisiniz acaba

  • int sayac2 = 0;
   int sayac1 = 0;
   double[] sayilar = new double[10];
   for (int i=0;i=100)
   {
   sayac1++;
   }
   else
   {
   sayac2++;
   }
   }
   double[] ciftler = new double[sayac1];
   double[] tekler = new double[sayac2];
   Console.WriteLine(“100’den büyükler”);
   for (int i=0;i=100)
   {
   Console.WriteLine(sayilar[i]);
   }
   }
   Console.WriteLine(“100’den küçükler”);
   for (int i = 0; i <10; i++)
   {
   if (sayilar[i] < 100)
   {
   Console.WriteLine(sayilar[i]);
   }
   }
   Console.ReadLine();

 • string[] strDizi = { “Ahmet”, “Mehmet”, “Ali”, “Kemal” };
  string kelime = “Kemal”;
  if (ara(strDizi, kelime))
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulundu”);
  else
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulunamadı”);
  kelime = “Yılmaz”;
  if (ara(strDizi, kelime))
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulundu”);
  else
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulunamadı”);
  string[] strDizi = { “Ahmet”, “Mehmet”, “Ali”, “Kemal” };
  string kelime = “Kemal”;
  if (ara(strDizi, kelime))
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulundu”);
  else
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulunamadı”);
  kelime = “Yılmaz”;
  if (ara(strDizi, kelime))
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulundu”);
  else
  Console.WriteLine(kelime + ” Dizide Bulunamadı”);
  Console.ReadKey();

  nersinde yanlış var bunu

 • sizinle nasıl bağlantı kurabilirim?Şimdi C# veritabanında sıra numarası verildiğinde o veri silindiğinde sıralama nasıl tekrardan yapılabilir?

  • Sql sorgusunda order by kullanarak verileri cekebilirsiniz. Örneğin
   SELECT * FROM musteri

   ORDER BY ad

   Seklinde verileri cekerseniz ad alanina gore siralayacaktir.

   • Sağolun birde accseste kelimeler ve anlamları adlı iki sütunum var.Sıra numarası adlı birde sütun oluşturdum.Bir kelimeyi sildiğimde örneğin 3. kelime sıralama değişiyor.Yani yeni sıra numarası nasıl verilebilir?

 • abicim bişey istiycem bu visual stidioda consoleda yapmaya çalıştıgım bir program ama hiç bir sonuç elde edemedim ben sorum kullanıcıdan ikilik sayı sistemindeki 01100110 numaralarını
  bunu kullanıcıya sorcaz ve girmesini istiycez programımızda o numaraları sekizlik sayı sistemine cevircez . Aynı mantıklada sekizliği ikiliğe çevircez abi bana bu cok lazım yalvarırım bişeler yap ya ben çok ugrastım fakat yapamadım

 • merhaba
  1: 10 adet sayının teklerini ve çiftlerini diziye atan, dizilerin içinde kaç adet sayı oldugunu ve ortalamalarını c# dilinde yazan programı sölermisinz?

  2: girilen 20 adet sayının ortalamasını ve en büyük sayıyı ekrana yazdıran program c#?

  3:klavyeden girilen 10 adet sayının asal ve asal olmayanlarını ayrı diziye atan dizilerin içinde kaç adet sayı oldugunu ve otralamaları ekrana yazdıran c# kodu ?

  lütvennnnnn

 • kullanıcan 20 il isteyip onu bi dizide tutçaz daha sonra kullanıcıya bir il sorgulamasını isticez o ilin listede kaç kere geçtiğini ekrana söylicez eğer öyle bir il yoksada öyle bir il yok dicek prog yazarmısınız 23.12.2016 tarihine kadar

 • Klavyeden girilen yılın aylarına göre hergun için sıcaklık bilgisi alarak o aya ait sıcaklık ortalamasını ekrana yazan c# programı ? Bu soruya bakarmısınız

 • //1-10 arasında rasgele sayi üreterek üretme sıklıgını(frekans) sayıların karşısında grktiği kadar “*” krakteri ile göstern

 • Elemanları dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarından en yüksek basamak sayısına sahip elemanı bulunuz

 • merhaba, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ornegi ( ax+by+c=d) örnegini yapabilir misin ?

 • Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde kaç defa geçtiğini bulan program

   • tring[] strDizi={“Ahmet”, “Mehmet”, “Ali”, “Kemal”};
    string kelime = “Kemal”;
    if (ara(strDizi,kelime))
    Console.WriteLine(kelime+” Dizide Bulundu”);
    else
    Console.WriteLine(kelime+” Dizide Bulunamadı”);
    kelime = “Yılmaz”;
    if (ara(strDizi,kelime))
    Console.WriteLine(kelime+” Dizide Bulundu”);
    else
    Console.WriteLine(kelime+” Dizide Bulunamadı”);
    }
    public static bool ara(string[] dizi, string aranan)
    {
    for(int i=0; i
    bunun nereşinde yanlış var abi

 • Verilen bir string nesnenin içerisinde Alfabenin karakterlerinin her birinden kaç adet olduğunu bulan ve her harf sayısı için o kadar yıldız basan program

 • 15×15 ‘Lik bir tablo içerisine rasgele S ve O harfleri atanacaktır. Bu harflerin oluşturulduğu yatay ve dikey SOS kelimesini oluşturan
  harflerin ekranda renkli bir biçimde gösteren programı oluturunuz
  yardım edin

Yorum yap