C# C# Windows Form Örnekleri Console Örnekleri Programlama

C# Dersleri

C# Dersleri yazısı, sürekli güncellenen içeriği size C# dilini her yönüyle öğretmeyi hedeflemiştir.

C# Programlama dili ile ilgili daha önceden yazılmış konu anlatımı ve örnekleri belirli bir düzen içerisinde görmek için hazırlamış olduğum derslere ilgili konu linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.  C# Dersleri yazısı C# programlama dilini öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.

C#, Microsoft tarafından geliştirilen basit ve güçlü bir nesne yönelimli programlama dilidir.  C# dili ile Windows Fomlar, web sayfaları, Console uygulamaları veya Visual studio kullanan diğer uygulama türleri gibi çeşitli uygulama türleri oluşturmak için kullanılabilir.

C# derslerinde, temelden ileri düzey konularla C# ‘ın esaslarını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu dersler bölümlere ayrılmıştır; her bölüm, anlaşılması kolay açıklamalar, basit örnekleri gibi bölümüyle ilgili bir dizi konu içermektedir.

C# Dersleri

Sabitler, Değişkenler ve Operatörler

Türler

 • Veri Tipleri: Tamsayı, ondalık sayı, metin vb. gibi depolayacağı değerlerin türünü belirten bir değişkenin türünü bildirmemiz gerektiği anlamına gelir.
 • Sayılar: C#’da tam ve ondalıklı olmak üzere tüm nagatif ve pozitif sayıları tutulabilir.
 • String : C#’da string(dize) bir metni temsil eden karakterler serisidir.
 • DateTime: C# tarih ve saatlerle çalışmak için DateTime yapısını destekler.
 • Tuple(Demet): .Net 4.0 sonrasında kullanılan Tuple(Demet) kavramını örneklerle açıklar.

Şartlı Dallanma Yapıları

 • if else Kullanımı: If koşul yapısını ve kullanımını açıklar.
 • if else Örnekleri: If koşul yapısı kavramayı arttırmak için çeşitli zorluk seviyelerinde örnek if-else örneklerini gösterir.
 • Switch Case Kullanımı:

Döngüler

Diziler / Koleksiyonlar

Metotlar

 • Metot Kullanımı: Metotların tanımı, metot çeşitleri, metot kullanımlarının nasıl yapıldığını ve bununla ilgili örnekleri içerir.
 • Metot Kullanım Örnekleri: Metotlar ile hazırlanmış çeşitli zorluk seviyelerinde örnekleri içerir.
 • Math Sınıfı Metotları : Matematiksel işlemleri kolaylaştıran hazır matematiksel fonksiyonlar ve örnekleri içerir.

Sınıflar (Class)

Erişim Belirleyiciler :C# erişim belirleyiciler (access modifiers) türlerini ve amaçlarının ne olduğunu açıklar.

Class ve Nesne Kavramı :C# ile class oluşturma, classlarda metot ve özellik tanımlama ile classlardan nesneler oluşturma ve bu nesnelere değerler aktarma kavramlarını açıklar.

Class Kullanım Örnekleri: * Çeşitli şekillerde Class kullanımlarını açıklamak için hazırlanmış Class örneklerini içerir.

Kapsülleme (Encapsulation): Kapsülleme (Encapsulation) kavramı bir nesnenin bazı özelliklerinin nasıl kullanıldığını, GET/SET ve private ifadelerinin kullanımını açıklar.

Diyalog Pencereleri

String İşlemleri

I/O İşlemleri

 • C# Dosya ve Klasör İşlemleri: Dosya oluşturma, taşıma, silme, yeniden adlandırma, arama gibi kapsamlı bir örnekle C# Formda I/O işlemlerini gerçekleştirmeyi gösterir.

Hata Yakalama

Formlar

Form kontrolleri

C# Word ve Excel Programlarını Kullanma

Veritabanı İşlemleri:

 • Access Veritabanı İşlemleri: C# Access veri tabanı bağlantısı kullanarak kayıt listeleme, kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme işlemlerini gösterir.
 • Sql Veritabanı İşlemleri:C# ile SQL Server bağlantısı kurarak temel veritabanı işlemlerini, DataGridView’ e veri çekme (Select), Kayıt ekleme (Insert), Kayıt Silme (Delete) ve Kayıt Güncelleme (Update) gerçekleştir.
 • XML Dosyasına Bağlanma: C# ile XML dosyadan Datagridview‘ e verileri çeken ve LINQ ile kayıt ekleme, kayıt silme ve güncelleme işlemlerini yapar.

Linq

 • Linq Operatörleri

Setup Hazırlama

Karışık Örnekler

13 Yorum

Yorum yap