C# C# Windows Form Örnekleri Console Örnekleri Programlama

C# Dersleri

C# Dersleri yazısı, sürekli güncellenen içeriği size C# dilini her yönüyle öğretmeyi hedeflemiştir.

C# Programlama dili ile ilgili daha önceden yazılmış konu anlatımı ve örnekleri belirli bir düzen içerisinde görmek için hazırlamış olduğum derslere ilgili konu linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.  C# Dersleri yazısı C# programlama dilini öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.

C#, Microsoft tarafından geliştirilen basit ve güçlü bir nesne yönelimli programlama dilidir.  C# dili ile Windows Fomlar, web sayfaları, Console uygulamaları veya Visual studio kullanan diğer uygulama türleri gibi çeşitli uygulama türleri oluşturmak için kullanılabilir.

C# derslerinde, temelden ileri düzey konularla C# ‘ın esaslarını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu dersler bölümlere ayrılmıştır; her bölüm, anlaşılması kolay açıklamalar, basit örnekleri gibi bölümüyle ilgili bir dizi konu içermektedir.

C# Dersleri

Sabitler, Değişkenler ve Operatörler

Şartlı Dallanma Yapıları

 • if else Kullanımı: If koşul yapısını ve kullanımını açıklar.
 • if else Örnekleri: If koşul yapısı kavramayı arttırmak için çeşitli zorluk seviyelerinde örnek if-else örneklerini gösterir.
 • Switch Case Kullanımı:

Döngüler

Diziler

 • Dizi Oluşturma : Dizi nedir, nasıl ve nerelerde kullanıldığını gösterir.
 • Dizileri Yeniden Boyutlandırma :Oluşturulmuş olan diziyi yeniden nasıl buyutlandırılacağını gösterir.
 • Dizilerde Kullanılan Metotlar: C# dizilerde kullanılan özellikler ve metodları, örnek kullanımlarla gösterir.
 • Dizi İçinde Arama İşlemleri: C# ta oluşturulan bir dizi içerisinde bir elemanın var olup olmadığını anlamak için kullanılan metodları ve kullanımlarını gösterir.
 • ArrayList Sınıfı: ArrayList nedir ve nasıl kullanılır ile ilgili örnek uygulama gösterir.
 • ArrayList Örnekleri: ArrayList kullanarak hazırlanmış örnekleri içerir.
 • List Kullanımı: List Koleksiyon sınıfını, değeri atama, güncelleme ve silme ile List koleksiyon sınıfında sık kullanılan metodları gösterir.
 • HashTable Sınıfı: HashTable kullanımını ve  HashTable methodlarını açıklar.

Metotlar

 • Metot Kullanımı: Metotların tanımı, metot çeşitleri, metot kullanımlarının nasıl yapıldığını ve bununla ilgili örnekleri içerir.
 • Metot Kullanım Örnekleri: Metotlar ile hazırlanmış çeşitli zorluk seviyelerinde örnekleri içerir.

Sınıflar (Class)

 • Class ve Nesne Kavramı :C# ile class oluşturma, classlarda metot ve özellik tanımlama ile classlardan nesneler oluşturma ve bu nesnelere değerler aktarma kavramlarını açıklar.
 • Class Kullanım Örnekleri: * Çeşitli şekillerde Class kullanımlarını açıklamak için hazırlanmış Class örneklerini içerir.
 • Kapsülleme (Encapsulation): Kapsülleme (Encapsulation) kavramı bir nesnenin bazı özelliklerinin nasıl kullanıldığını, GET/SET ve private ifadelerinin kullanımını açıklar.

Diyalog Pencereleri

String İşlemleri

I/O İşlemleri

 • C# Dosya ve Klasör İşlemleri: Dosya oluşturma, taşıma, silme, yeniden adlandırma, arama gibi kapsamlı bir örnekle C# Formda I/O işlemlerini gerçekleştirmeyi gösterir.

Hata Yakalama

Formlar

Form kontrolleri

C# Word ve Excel Programlarını Kullanma

Veritabanı İşlemleri:

 • Access Veritabanı İşlemleri: C# Access veri tabanı bağlantısı kullanarak kayıt listeleme, kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme işlemlerini gösterir.
 • Sql Veritabanı İşlemleri:C# ile SQL Server bağlantısı kurarak temel veritabanı işlemlerini, DataGridView’ e veri çekme (Select), Kayıt ekleme (Insert), Kayıt Silme (Delete) ve Kayıt Güncelleme (Update) gerçekleştir.
 • XML Dosyasına Bağlanma: C# ile XML dosyadan Datagridview‘ e verileri çeken ve LINQ ile kayıt ekleme, kayıt silme ve güncelleme işlemlerini yapar.

Linq

 • Linq Operatörleri

Setup Hazırlama

Karışık Örnekler

10 Yorum

Yorum yap