C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# RadioButton Kullanımı ve Örneği

RadioButton iki yada daha fazla seçenek içinde bir seçim yapmayı sağlayan kontroldür. Örneğin Cinsiyet sorulduğunda iki seçenekten birinin seçilmesi gerekir. Bu tarz durumlarda RadioButton kullanılmalıdır.

RadioButton’ ait bazı özellikler:

BackColor: RadioButtonun arkaplan rengini değiştirmemizi sağlar.

BackgroundImage: RadioButtonun arkaplanına resim yerleştirmemizi sağlar.

BackgroundImageLayout: RadioButtonun arkaplan resminin boyutlandırılmasını sağlar. Bu özellik içindeki parametreleri tanıyalım.

None: Resmin boyutunda değişiklik olmadan resmi butonun sol-üst köşesine yerleştirir.

Tile: Resmin boyutunda değişiklik olmaz ama resmi sol-üst köşeden başlayarak butonun boş kalan arkaplanına resmi çoğaltarak doldurur.

Center: Resmi butonun ortasına yerleştirir.

Stretch: Resim büyükse küçülterek, küçükse büyülterek resmi butona sığdırır. Resmi butonun ebatlarına getirerek taşmayacak şekilde yerleştirir.

Zoom:Resim küçükse buton nesnesine sığacak şekilde büyüterek yerleştirir.

Checked: RadioButtonun seçili olup olmadığının belirtileceği yerdir. True ise RadioButton seçili olur.

Cursor: RadioButton üzerine gelince farenin şeklini değiştirmemizi sağlar. Ok, El simgesi, artı simgesi, vs…

FlatStyle: RadioButton nesnesinin çerçevesinin şeklini değiştirmemizi sağlar.

Font: RadioButton etiket yazısının yazıtipini seçmemizi sağlar.

ForeColor: RadioButton etiket yazısının rengini değiştirmemizi sağlar.

Image: RadioButtona resim yerleştirmemizi sağlar.

ImageAlign: Resmin RadioButton üzerinde hizalanmasını sağlar. Sol, orta, sağ,..

Text: RadioButtonun etiket yazısını değiştirmemizi sağlar. radioButton1, radioButton2,…

TextAlign: RadioButton üzerindeki yazının hizalanmasını sağlar. Left-sola hizalı, right-sağa hizalı ve center-ortalıdır.

TextImageRelation: RadioButton üzerindeki resim ile buton yazısının nasıl yerleştirileceğini belirlemimizi sağlar.

Overlay: Resim altta resmin üzerinde ve ortasında yazı olur.

ImageAboveText: Resim üstte yazı altta olur.

TextAboveImage: Yazı üstte resim altta olur.

ImageBeforeText: Solda resim sağda yazı olur.

TextBeforeImage: Solda yazı sağda resim olur.

Enabled: RadioButton nesnesinin aktif yada pasif olmasını sağlar. True ise RadioButton aktifdir.

TabIndex: Form içindeki nesnelere tab tuşu ile erişimde kaçıncı sırada olmasını istiyorsak buraya o sayı yazılır. Dikkat edilmesi gereken numaralandırma sıfırdan başlamaktadır.

Visible: RadioButtonun görünüp görünmemesinin ayarlandığı yerdir. True ise RadioButton görünür.

Name: RadioButtonun tanımlayıcı adını değiştirmemizi sağlar. Bu başlık değildir, RadioButtonun kaynak adıdır, değişken adıdır. İşlem yaparken kullanılacak adıdır. Eğer programlamada yeniyseniz bunu değiştirmemenizi tavsiye ediyorum.

Locked: RadioButton nesnesini kilitlememizi sağlar.

Location: RadioButtonun form üzerindeki konumunun yazılacağı alandır. x ekseni; y ekseni şeklinde değer yazılır.

MaximumSize: RadioButtonun boyutlarının alabileceği en büyük değerlerin yazıldığı alandır. Genişlik; Yükseklik şeklinde değer yazılır.

MinimumSize: RadioButtonun boyutlarının alabileceği en küçük değerlerin yazıldığı alandır. Genişlik; Yükseklik şeklinde değer yazılır.

Size: RadioButtonun genişlik ve yükseklik boyutlarının değiştirildiği alandır. Genişlik; Yükseklik şeklinde değer girilir.

Örnek: Aşağıdaki gibi bir form tasarımı oluşturup radiobutton1 seçiliyse 2 sayıyı toplayan, RadioButton2 seçiliyse Sayı1 den Sayı2’yi çıkaran örneği inceleyelim.

Hesapla butonuna çift tıklayarak aşağıdaki kodları yazalım.Burada Radiobutton’un “Checked” özelliğini kullanıyoruz.

RadioButton seçildi zaman çalışmasını istediğimiz kodlar varsa ilgili radioButton üstünde çift tıklayarak “radioButton1_CheckedChanged” olayına kodları yazabiliriz. Örneğin Radio button seçilir seçilmez MessageBox ta göstermek istersek RadioButton çift tıklayarak;

kodlarını yazabiliriz.

19 Yorum

 • Merhaba, ben sinema bileti satış uygulaması yaptım seans saatleri için radio button kullandım aynı salona aynı seansı eklemesin istiyorum bu kısıtlamayı nasıl yapabilirim?

 • merhaba benim sorum atıyorum radiobutton’umda linux yazıyor. Radiobuttonu seçiyorum ve aşşağıdakii buttona tıkladıgımda label1’de , radiobuttonun üstünde olan yazıyı yazmasını istiyorum. yardımcı olur musunuz

 • if(radioButton1.Checked)
  {
  label1.Text = “Seçtiğiniz Cinsiyet: Erkek”;
  }
  if (radioButton2.Checked)
  {
  label1.Text = “Seçtiğiniz Cinsiyet: Kadın”;
  }
  wpf application kullananlar checked yazan yere IsChecked yazıcaklar….

 • Visual stuadio c# access ‘de radiobutondan seçilen alana göre araama HANGİ kodlarla yapılır ? yardımcı olur musunuz ?

   • 3 adet groupbox içerisinde 3-5-9 adet radiobutton olacak. Bu butonların yanlarında açıklamaları var. Bu butonların hepsi belirli bir değere sahip olacak. bunların dışında da 2 adet textbox olacak kullanıcı bu kutulara rakamsal değer yazdığında hesapla butonuna basınca 3. bir textbox içerisine tüm sistem rakamları çarpıp toplayarak bir değer yazmasını istiyorum.

    • namespace SAYI_BULMACA
     {
     public partial class Form1 : Form
     {
     public Form1()
     {
     InitializeComponent();
     }
     Random sayi = new Random();
     int tahmin = 0;
     int adet = 0;
     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
     {
     tahmin = sayi.Next(10);
     //this.Text = tahmin.ToString();
     button1.Enabled = false;
     button2.Enabled = true;
     adet = 0;

     }

     private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
     {
     int ksayi2 = Convert.ToInt16(textBox2.Text);

     int ksayi = Convert.ToInt16(textBox1.Text);

     label1.Text = adet.ToString();
     if (ksayi == tahmin || ksayi2 == tahmin)
     {
     MessageBox.Show(” TEBRİKLER KAZANDINIZ “);
     button1.Enabled = true;
     button2.Enabled = false;
     }

     }

     }
     }

Yorum yap