C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – ToLower ( )

Birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürerek yeni bir metin
geriye döndürür.
Kullanımı:
string yeniMetin=metin.ToLower();
Örnek:

Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum yap