console – Web Tasarım & Programlama

Etiket console

C# Console Örnekleri Programlama

Girilen Metni İstenilen Sayıda Ekranda Yazan Program

Klavyeden girilen bir metnin for döngüsü kullanılarak kullanıcının istediği sayıda ekranda yazdırılmasını sağlayan programa ait kodlar; string mesaj; int sayi; Console.WriteLine(“Yazdırılacak mesajı giriniz”); mesaj=Console.ReadLine(); Console.WriteLine(“Mesaj kaç kez yazdırılsın?”); sayi=Convert.ToInt32(Console ReadLine()); for(int i = 1; i<= sayi; i++) { Console.WriteLine(mesaj); } Console.ReadLine(); 12345678910111213  string mesaj;int sayi;Console.WriteLine(“Yazdırılacak mesajı...

C# Console Örnekleri Programlama

C# ÜS ALMA FONKSİYONU

Bu yazımızda C# ile Math.Pow metodu ile ve Math.Pow metodu kullanmadan üs alma işlemlerini gerçekleştiren örnekler oluşturacağız. Pow( ) Parametre olarak verilen ilk sayının, yine parametre olarak verilen ikinci sayı kadar üssünü hesaplayan metottur. Kullanımı:

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Metot Örnek

Metot Kullanarak yarıçapı verilen Dairenin alanı ve çevresini hesaplayan örnek uygulama: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace daire_cevre_alan { class Program { public const double PI = 3.14; static double AlanBul(double r) { double alan = PI * r * r; return alan; } static double CevreBul(double r) { double cevre = 2 * PI * r; return cevre; } static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Yarıçapı...

C# Console Örnekleri Programlama

20 Elemalı Dizi İçindeki Çift Sayıları Yazdırma

C# ta oluşturulan 20 elemanlı diziye rasgele sayılar atıp daha sonra içindeki çift sayıları yazdıran programa ait Console uygulaması.   int[] sayilar = new int[20]; // 20 elemanlı dizi oluşturuldu. Random rnd = new Random(); for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) //Diziye rasgele sayılar giriliyor. { sayilar[i] = rnd.Next(1, 100); } foreach(int eleman in sayilar) { if (eleman%2==0) // Çift sayı olup olmadığı kontrol ediliyor. Console.WriteLine(eleman); } Console.ReadKey();...

C# Console Örnekleri Programlama

C# While Döngüsü

While döngüsü içerisindeki koşul doğru (true) olduğu sürece tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda döngüden çıkılır. Kullanım Şekli : while(koşul) { yapılacak işlemler; yapılacak işlemler; } 1234567  while(koşul){   yapılacak işlemler;   yapılacak işlemler;}  Örnek : 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana alt alta while döngüsü ile yazdırınız. int sayi=1; while(sayi < =10) { Console.WriteLine(sayi); sayi++; } Console.ReadKey(); 123456789  int...

C# Programlama

C# YUVARLAMA FONKSİYONU

Round( ) Parametre olarak verilen sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlayan metottur. Kullanımı: double yuvarlanmis=Math.Round(double sayi); 123  double yuvarlanmis=Math.Round(double sayi);  Örnek: double a; a = 7.57; Console.WriteLine(Math.Round(a)); Console.ReadKey(); 123456  double a;a = 7.57;Console.WriteLine(Math.Round(a));Console.ReadKey(); 

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – ToLower ( )

Birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür. Kullanımı: string yeniMetin=metin.ToLower(); Örnek: string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.ToLower()); //bilişim teknolojileri 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.ToLower()); //bilişim teknolojileri  Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Split ( )

Split( ) metodu, çağrıldığı metni istenilen karakterden itibaren parçalara bölmek için kullanılan bir metottur. Eğer istenilen karakter mevcut metin ifadesi içerisinde yer alıyorsa, Split( ) metodu metni karakterlerden öncesi ve sonrası şeklinde parçalara ayırır ve bu parçaları string türünde bir dizi içerisinde saklar. Geriye de bu string[] türündeki diziyi döndürür. Kullanımı: string[] dizi=metin.Split(char karakter); 123  string[] dizi=metin.Split(char karakter);  Diğer string...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2)); 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2));  Diğer string metotlarına...