C# Programlama

C# Ondalıklı Sayıyı Yuvarlama

Round( ) metodu ondalıklı sayılarda yuvarlama işlemini gerçekleştiren metottur. Farklı şekillerde kullanılabilir. Bu yazımızda Round 
Parametre olarak verilen sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlayan metottur.
Kullanımı:

Örnek:

Yukarıdaki örneklerde Math.Round() metodunun tek parametre ile nasıl çalışacağını görmüş olduk. Şimdi de bu fonksiyonun iki parametre ile nasıl çalışacağına bakalım.

Kullanımı:

Burada ondalıklı verilen sayının virgülden sonra kaç basamağa yuvarlanacağını int türünden ikinci parametre ile veriyoruz.

Ekran Görüntüsü:

Yorum yap