C# C# Windows Form Örnekleri SQL Server

C# SQL Bağlantısı Parametre Kullanımı

C# ile Sql Server’ da oluşturulmuş olan bir veritabanına bağlantı işlemlerini daha önceki yazılarımızda paylaşmıştık. Bu yazımızda da yine C# ile Sql veritabanı bağlantısı oluşturacağız. Önceki konudan farklı olarak bu defa Parametre Kullanarak Kayıt ekleme, Kayıt Silme ve Güncelleme işlemlerini gerçekleştireceğiz.Örneğimizde dbOkul isimli database’i ve Ogrenci isimli tabloyu kullanacağız.

Ayrıca C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını yada sağ üstte bulunan site içinde arama panelini kullanabilirsiniz.

vt_1   vt_2

Tablo tasarımımız yukarıdaki şekilde olacaktır. Veritabanını  tamamladıktan sonra şimdide Form görüntüsüne geçelim.
vt_5

Kodlarımıza geçmeden önce yapılacakları açıklayalım. Öncelikle listeleme işlemini Form açıldığında, Ekleme işlemi yapıldığında, Silme işlemi yapıldığında ve Güncelleme işlemi yapıldığında yapacağımızdan dolayı bir metot içerisinde oluşturacağız. Böylelikle aynı kodları tekrar tekrar yazmak zorunda kalmayacağız.

Ekle butonunu Parametre  kullanarak kayıt ekleme işlemi için;

Sil butonunu Parametre  kullanarak kayıt silme işlemi için;

Güncelleme butonunu Parametre  kullanarak kayıt değiştirme işlemi için kullanacağız.

Datagridview  CellEnter olayına yazacağımız kodlar ise Datagrid üzerinde herhangi bir satıra tıklandığında ilgili satırın uygun TextBox’ lara aktarılmasını sağlayacak.
vt_4
Ayrıca Datagridview’ in SelectioMode özelliğini FullRowSelect olarak ayarlayacağız.

vt_3

Kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Öncelikle

ekliyoruz.

Daha sonra bağlantı işlemleri için gerekli nesneleri public olarak tanımlıyoruz.

Listeleme işlemini gerçekleştirecek “Listele” isimli metodumuzu oluşturuyoruz.

Form açıldığında Listele isimli metodumuzu çağırıyoruz.

Ekle Butonu için;

Sil butonu için;

Güncelle butonu için;

ve son olarak DataGridview’ de tıklanan sütunların Textboxlar’da görüntülenmesi için;

kodlarını yazıyoruz.
Kodlarımızın tamamlanmış hali aşağıdaki gibi olacaktır.

Örneğimiz üzerinde DataView sınıfının RowFilter özelliğini kullanarak arama yapmayı gösteren örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını yada sağ üstte bulunan site içinde arama panelini kullanabilirsiniz.

20 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et