SQL Server

SQL GROUP BY Kullanımı

GROUP BY ifadesi tabloyu veya birlikte sorgulanan tabloları gruplara bölmek için kullanılır. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir. GROUP BY ifadesi ORDER BY gibi sonuçları sıralamak için değil gruplara göre hesaplama yapılacağı zaman kullanılır.

GROUP BY kullanımı ile ilgili aşağıdaki sorguları inceleyebilirsiniz.

ogrenci Tablosu

kitap Tablosu

 

Soru: Hangi isimden kaç tane olduğunu bulun.

SELECT ograd,count(*) from ogrenci group by ograd

 

Soru: Sınıflardaki öğrenci sayısını bulun.

SELECT sinif, count(*) from ogrenci group by sinif

 

Soru: Her sınıftaki erkek ve kız öğrenci sayısını bulun.

SELECT sinif, cinsiyet,count(*) from ogrenci group by cinsiyet,sinif

Soru: Her öğrencinin adını, soyadını ve okuduğu toplam sayfa sayısını büyükten küçüğe doğru  listeleyiniz.

SELECT ograd,ogrsoyad,sum(sayfasayisi) as sayfa from ogrenci,kitap,islem
where ogrenci.ogrno=islem.ogrno and kitap.kitapno=islem.kitapno
group by ograd,ogrsoyad,ogrenci.ogrno
order by sayfa

Soru: Öğrencinin okuduğu kitap sayılarını bulun.

SELECT ograd,ogrsoyad,count(*) as kitapsayisi from ogrenci,kitap,islem
where ogrenci.ogrno=islem.ogrno and kitap.kitapno=islem.kitapno
group by ograd,ogrsoyad,ogrenci.ogrno
order by kitapsayisi

Yorum yap