SQL Server

SQL GROUP BY Kullanımı ve Örnekleri

GROUP BY ifadesi tabloyu veya birlikte sorgulanan tabloları gruplara bölmek için kullanılır. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir. GROUP BY ifadesi ORDER BY gibi sonuçları sıralamak için değil gruplara göre hesaplama yapılacağı zaman kullanılır.

Aşağıdaki görseli incelediğimizde renk kategorisine göre kayıtlar gruplanmıştır.

Grafikler-Azure Databricks - Databricks SQL | Microsoft Docs

Gruplanan bu kayıtların kaç tane olduğu(COUNT), grup içindeki fiyatların ortalama değeri(AVG) yada toplam(SUM) değeri, grupların içindeki en pahalı(MAX) en ucuz(MIN) gibi işlemleri yapabiliriz. Bu işlemleri yapmak için kullanılan COUNT, AVG, SUM, MAX, MIN gibi fonksiyonlara AGGRAGATE fonksiyonlar denilmektedir ve genellikle GROUP BY ifadesi ile kullanılır.

NOT: Gruplama yaparken select içinde yazılan alan isimleri mutlaka group by içinde geçmelidir. Gruplama yapılırken SELECT * şeklinde işlem yapamayız. Ancak SELECT COUNT(*) şeklinde hesaplama işlemlerini yapabiliriz.

SQL GROUP BY Örnekleri

GROUP BY kullanımı ile ilgili aşağıdaki sorguları inceleyebilirsiniz.

Sorguda kullanılan ogrenci, kitap ve tur tabloları aşağıdaki gibidir.

ogrenci tablosu
kitap tablosu

Bakınız: SQL LIKE Kullanımı ve Örnekleri

Örnek 1: Hangi isimden kaç tane olduğunu bulun.

Örnek 2: Sınıflardaki öğrenci sayısını bulun.

Örnek 3: Her sınıftaki erkek ve kız öğrenci sayısını bulun.

Örnek 4: Her türden kaç tane kitap olduğunu listeleyiniz.

Örnek 5: Her türdeki en fazla sayfa sayısı olan kitapları listeleyiniz.

Örnek 6: Her türdeki en az sayfa sayısı olan kitapları listeleyiniz.

Örnek 7: Her türdeki kitapların toplam sayfa sayılarını listeleyiniz.

Örnek 8: Her türdeki kitapların ortalama sayfa sayılarını listeleyiniz.

Örnek 9: Her türden kaç tane kitap olduğunu listeleyiniz.(Tür isimleri de olsun)

Örnek 10: Her öğrencinin adını, soyadını ve okuduğu toplam sayfa sayısını büyükten küçüğe doğru  listeleyiniz.

Örnek 11: Öğrencinin okuduğu kitap sayılarını bulun.

Ayrıca çok daha fazla LIKE, JOIN, ORDER BY, GROUP BY vb. örneklere ulaşmak için SQL Sorgu Örnekleri ve SQL Çalışma Soruları yazılarını inceleyebilirsiniz.

Yorum yap