SQL Server

SQL ORDER BY Kullanımı ve Örnekleri

Sorguları sıralamak amacıyla kullanılır. ASC anahtar kelimesi küçükten büyüğe doğru, DESC anahtar sözcüğü ise büyükten küçüğe doğru sıralamaktadır. Sorguların sonunda yer almaktadır(genellikle).

Artan Sıralama(ASC):

yada

Azalan Sıralama(DESC);

Ayrıca bakınız: SQL GROUP BY Kullanımı ve Örnekleri

SQL ORDER BY Örnekleri

Yukardaki iki örnek kavramı anlatmaya yetiyor ancak birden fazla alana ve içerisinde şartlar olan sorguları sıralama gibi örnekleri de aşağıda paylaşalım.

Şu şekilde alanları olan bir tablomuz olduğunu düşünelim.

SQL ORDER BY Örnekleri
SQL ORDER BY Örnekleri

Örnek 1: ogrenci tablosundaki kayıtları ogrsoyad alanına göre artan olarak sıralayınız.

Örnek 2: ogrenci tablosundaki kayıtları sınıfına göre azalan ve adına göre artan şekilde sıralayınız.

Örnek 3: Öğrencileri doğum yılına göre artan, doğum yılları aynı olanları da soyadına göre azalan şekilde sıralayınız.

Örnek 4: 10A sınıfındaki öğrencileri adına göre sıralayınız.

Ayrıca çok daha fazla LIKE, JOIN, ORDER BY, GROUP BY vb. örneklere ulaşmak için SQL Sorgu Örnekleri ve SQL Çalışma Soruları yazılarını inceleyebilirsiniz.

1 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et