MYSQL SQL Dersleri SQL Server SQLite

SQL Inner Join Kullanım Örnekleri (3 veya daha Fazla Tablo Birleştirme)

Bu derste veritabanında Inner Join ile 2 tablo birleştirme, Inner Join ile 3 tablo birleştirme, Inner Join ile 4 tablo birleştirme, Inner Join ile 5 tablo birleştirme örneklerini gerçekleştireceğiz.

Oluşturulan veritabanı her zaman tek tablodan oluşmamaktadır. Normalizasyon kurallarına göre veritabanı oluşturmaya başladığınızda 3, 4 ,5 veya daha fazla tabloya ihtiyaç duymanız olasıdır.

Örneğimizde kullanacağımız veritabanımız kutuphane veritabanıdır. Veritabanımızın yapısı:

SQL INNER JOIN Kullanımı

INNER JOIN anahtar sözcüğü, her iki tabloda da eşleşen değerlere sahip kayıtları seçer.

INNER JOIN Sözdizimi

SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

Inner Join ile 2 Tabloyu Bağlama

Örneğimize başlayalım. İlk olarak kitap tablomuzdaki kayıtları görüntüleyeceğiz.

Yukarıdaki sorguyu yazıp çalıştırdığımızda kitap tablosunda tüm kayıtları listelemiş olduk. Fakat burada kitabın hangi yazara ait olduğu ve hangi türde olduğu numaralarla gösterilmektedir. Bunun sebebi Normalizasyon kuralları gereği yaazar ve tür verilerinin farklı tablolarda bulunmasıdır.

Şimdi kitap tablosu ve yazar tablosunu nasıl birleştirebileceğimize bakalım.

Görüldüğü gibi yukarıdaki sorguyu yazıp çalıştırdığımızda yazar tablosu ve kitap tablosundaki eşleşen alanların birleştirilmesini sağlamış olduk.

Önceki sorgumuzda yani kitap tablosundaki tüm kayıtları çektiğimizde ilk kitabımıza ait yazar 26 numara olarak görünmekte ve kayıtları görüntüleyen kişinin yazar tablosunu açarak 26 numaralı yazarın kim olduğuna bakması gerekecekti.

Bu işlemin işleri zorlaştıracağı malum. INNEr JOIN ile biz iki tabloyu birleştirerek yazarno alanına karşılık gelen verilerin tablomuzda görüntülenmesini sağlamış olduk.

Inner Join ile 3 Tabloyu Bağlama

Şimdi de 3 tabloyu nasıl bağlayacağımızı öğrenelim.

Yine tablomuzu hatırlayacak olursak yazarno ve turno alanlarının eşleşen karşılıklarını bulalım.

Yukarıdaki sorguyu yazıp çalıştırdığımızda 3 tabloda birbiriyle eşleşen alanların birleştirildiğini göreceksiniz.

Inner Join ile 5 Tabloyu Bağlama

Şimdi de veritabanımızdaki tüm tabloları birleştireceğiz. Bu işlem için islem tablosunu kullanacağız.

islem tablomuzdaki kayıtlar:

Görüldüğü gibi sadece ogrencino, kitapno ve alış-veriş tarihi kayıt edilmiş durumda.

Şimdiki sorgumuzda hangi öğrenci hangi kitapları almış, kitap bilgileri, kitaba ait yazar bilgisi ve tür bilgisi, alış tarihi veriş tarihi gibi tüm bilgilerin görüntülenmesini sağlayalım.

Sorgumuzu incelediğimizde 5 tablonun birleştirilerek bütün gerekli bilgilerin listelendiğini görüyoruz.

Birazda çeşitli örnekler yapalım.

Şimdi sorgumuzu 9A sınıfı öğrencilerinin okuduğu kitap bilgileri vs listeleyecek şekilde güncelleyelim.

Türü Araştırma olan kitapları okuyan öğrencileri listeleyelim.

Sayfa sayısı 100′ den fazla olan kitapları okuyan öğrenci listesini numarasına göre sıralayarak listeleyelim.

Sorgu örneklerini çoğaltmak mümkün.

SQL Sorgu Örnekleri konusu ve SQL Çalışma Soruları konusunu inceleyerek yüzlerce sorgu örneğine ulaşabileceğinizi belirterek yazımı tamamlıyorum. Kolay gelsin.

Yorum yap