Bilgisayar Genel Teknoloji

✏️ Açık Kaynak İşletim Sistemi Çalışma Soruları

Açık Kaynak işletim sistemleri, telif hakkı sahibinin başkalarını incelemesine, değiştirmesine ve yazılımı başkalarına dağıtmasına izin verdiği bir lisans altında yayınlanmaktadır. Bu herhangi bir nedenle yapılabilir. Piyasada bulunan farklı açık kaynaklı işletim sistemleri mevcuttur.

Aşağıdaki sorular bilişim teknolojileri bölümü açık kaynak işletim sistemleri dersleri konularında soru ve cevaplarını içermektedir.

1. (Y) Unix işletim sistemi GPL lisansa sahiptir.

2. (D) Unix işletim sistemi C programlama dili ile yazılmıştır.

3. (D) GPL açık kaynak kodlu yazılımların özgürce dağıtılmasını düzenleyen bir lisans anlaşmasıdır.

4. (Y) Linux işletim sistemleri NTFS dosya sistemini kullanır.

5. (D) Sabit diskte biosun ilk okuduğu bölüme MBR( Master Boot Record) denir.

6. (D) Pardus’da sistem belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda harddisk üzerinde bellek olarak kullanılan alana takas alana (Swap) denir.

7. (Y) Pardus işletim sistemi sadece DVD’den kurulabilir.

8. (D) Pardus’da kurulum aracı olarak YALI yazılımı kullanılır.

9. (D) Pardus Linux çekirdeği kullanan bir işletim sistemidir.

10. Linux işletim sistemlerinde kullanılan grafik ara yüz alt yapısı hangisidir?
A) Kaptan
B) X Window
C) Minix
D) Panel

11. Aşağıdakilerden hangisi kaptan ayar sihirbazı ile değiştirmek mümkün değildir?
A) Mouse sağ / sol el kullanım şekli
B) Kullanılacak menü stili
C) Kullanıcı adı ve parola
D) Masaüstü duvar kağıdı

12. Pardus ile birlikte gelen masaüstü ortamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gnome
B) Xfce
C) Open Box
D) KDE

13. Aşağıdakilerden hangiSİ KDE temel bileşenlerinden değildir?
A) Masaüstü
B) Panel
C) Root
D) D)Masaüstü Dizini

14. Aşağıdakilerden hangisi panel üzerinde ön tanımlı olarak bulunmaz?
A) Uygulama Çalıştırıcısı
B) Çöp Kutusu
C) Görev Yöneticisi
D) Sistem Çekmecesi

15. Aşağıdakilerden hangisi pardus ile hazır gelen masaüstü etkinliklerinden değildir?
A) Masaüstü
B) Gazete
C) Dizin Görünümü
D) Ev Dizini

16. Aşağıdakilerden hangisi Linux dosya sisteminde en üstte bulunan dizindir?
A) /Home
B) /Bin
C) /
D) /Usr

17. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Linux dosyalarına isim verilirken kullanılamaz?
A) “.”
B) “-“
C) “_”
D) “*”

18. Aşağıdakilerden hangisi Linux’da dosya ve dizinlerin isimlerini yeniden adlandırma işlevi görür?
A) F1
B) F2
C) F3
D) F4

19. Aşağıdakilerden hangisi bulunulan dizinde konsolu açmak için kullanılır?
A) F1
B) F2
C) F3
D) F4

20. 5. Aşağıdakilerden hangisi Dolphin dosya yöneticisinde taşıma silme gibi işlemleri geri almak için kullanılır?
A) Ctrl+Z
B) Ctrl+X
C) Ctrl+C
D) Ctrl+V

21. Linux sistemlerde kullanıcıların kişisel verileri aşağıdaki dizinlerden hangisinde tutulur?
A) /Home
B) /Bin
C) /tmp
D) /Usr

22. Aşağıdakilerden hangisi donanımlarla iletişim kurulması için gerekli olan aygıtVdosyalarını içeren dizindir?
A) /root
B) /boot
C) /dev
D) /lib

23. Aktif dizinde rehber dosyasına, dosya sahibi için tüm izinler, gruba ve diğer kullanıcılara hiçbir izni vermeyecek şekilde erişim izin komutu aşağıdakilerden hangisidir.
A) chmod 700 rehber
B) chmod 577 rehber
C) chmod rehber 077
D) chmod 522 rehber

24. Aktif dizinde çalışırken etkinlik.txt dosyasını sıkıştırarak arşivleyecek komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) tar –xvf etkinlik.txt
B) tar –cvzf etkinlik.txt
C) gunzip etkinlik.txt.tz
D) tar –cf etkinlik.txt.tgz

25. Pardus’da paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir.
A) KDE
B) Dolphin
C) PiSi
D) Konsol

26. (D) “OpenOffice, Pardus işletim sisteminde ve Linux sistemlerde sıkça kullanılan ofis programları paketidir.

27. (Y) Hesaplama yapmak için Write yazılımı kullanılır.

28. (Y) KCalc, bir web tarayıcı uygulamasıdır.

29. (D) Writer yazılımında tablo oluşturulabilir ve düzenlenebilir.

30. (D) Impress yazılımında Slayt geçişi seçeneklerine tıklandığında ön izleme ile seçeneğin etkisi görülebilir.

31. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) /etc/tmp dizini
B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini
C) /etc/hosts dizini
D) /etc/resolv.conf dosyası

32. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi
kullanılmaz?
A) DEVICE
B) GATEWAY
C) HOSTNAME
D) NISDOMAIN

33. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresimakine ismi dönüşümleri için kullanılan metotlardan birisi değildir?
A) /etc/hosts dosyasının kullanımı
B) home/network dizininin kullanımı
C) DNS sunucu kullanımı
D) NIS sunucu kullanımı

34. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arp
B) Ftp
C) Traceroute
D) Ping

35. Aşağıdakilerden hangisi gelen Kmail’in desteklediği gelen e-posta protokollerinden birisidir.
A) SMTP
B) HTTP
C) POP3
D) FTP

36. Aşağıdakilerden hangisi Firefox lisanslamalarından birisi değildir?
A) MPL
B) GPL
C) MLSS
D) LGPL

37. Pardus işletim sistemi ile birlikte gelen web tarayıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Opera
B) Safari
C) Internet Explorer
D) Mozilla Firefox

38. Firefox’ta yeni sekme eklemek için aşağıdaki hangi tuş kombinasyonu kullanılır?
A) ALT + S
B) CTRL + T
C) SHIFT + S
D) CTRL + Z

39. Firefox’ta geri alma işlemi için aşağıdaki hangi tuş kombinasyonu kullanılır?
A) CTRL + G
B) CTRL + Z
C) ALT + D
D) SHIFT + TAB

40. Firefox’ta sayfa içinde arama yapmak için aşağıdaki hangi tuş kombinasyonu kullanılır?
A) A) ALT + D
B) B) CTRL + S
C) C) SHIFT + A
D) D) CTRL + F

41.Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) admin
B) su
C) root
D) konsole

42. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?
A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

43. Gölge parola ne amaçla kullanılır?
A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

44. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?
A) user
B) cat
C) ls –l
D) groups

45. Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.

46. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
A) man
B) su
C) useradd
D) usermod

47. passwd komutunun işlevi nedir?
A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

48. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?
A) etc
B) bin
C) usr
D) home

49. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?
A) wheel
B) power
C) users
D) audio

50. Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleştirilemez?
A) Kullanıcı ekleme
B) Kullanıcı hakları değiştirme
C) Konsolda oturum açma
D) Grafik ortamda oturum açm

51. “Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program dosyası
B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici
D) Komut satır

52. Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?
A) VIM
B) Pico
C) Notepad
D) KWrit

53. VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) :w
B) :q
C) i
D) ^X

54. Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?
A) Pico
B) Kate
C) KWrite
D) Ed

55. KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır.
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
C) Dil bilgisi denetimi özelliği vardır.
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.

56. Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .tar.gz
B) .rpm
C) .pisi
D) .deb

57. Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celestia
B) KLogic
C) KTechlab
D) Wine

58. Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

59. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsole
B) PiSi
C) RPM
D) Portage

60. Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak
B) Exe
C) Binary
D) Çomar

61. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Kurulabilir Paketler
B) Kurulu Paketler
C) Güncellemeler
D) Kaldırılacak Paketler

62. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

63. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

64. Pardus işletim sistemi komut satırında depo eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) pisi remove-repo
B) pisi add-repo
C) pisi list-repo
D) pisi upgrade-repo

65. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) pisi
B) pisi info
C) pisi upgrade
D) pisi help

66. (D) Kullanıcı tarafından verilen komutlar, kabuk tarafından algılanır ve sistem çağrıları yardımı ile çekirdeğe iletilir.

67. (Y) Bilgisayar ilk açıldığında masaüstü görüntülenir.

68. (D) İşletim sistemlerinde açılan her pencerede kullanıcının yazdığı her karakteri okuyup bilgisayarın donanımının anlayacağı gerçek komutlara çeviren kabuk çalışır.

69. (D)Açık kaynak işletim sisteminde kabuk programlama, komut satırı uygulamasında gerçekleşir.

70. (Y) Komut satırında, komutlar ve dosya isimlerinde büyük/küçük harf kullanımı önemli değildir.

71. Aşağıdaki komutlardan hangisi yardım almak için kullanılmaz?
A) help
B) info
C) man
D) ls

72. Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya ve dizin taşımak için kullanılır?
A) cp
B) rm
C) mv
D) cd

73. Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya veya dizin aramak için kullanılır?
A) grep
B) find
C) cat
D) who

74. Boru (pipe) işlemi ne amaçla kullanılır?
A) Bir dosyayı diğer bir dosyaya bağlamak için
B) Dosyaları birbirine eklemek için
C) Bir komutun çıktısını başka bir komuta yönlendirmek için
D) Komutları aynı anda çalıştırmak için

75. Aşağıdaki aritmetik işlem seçeneklerden hangisi “eşit değil” anlamında kullanılır?
A) –gt
B) –lt
C) –eq
D) –en

76. Aşağıdaki deyimlerden hangisi program bloğu oluşturmak için kullanılır?
A) for
B) if
C) function
D) while

77. (Y)Ağa bağlı olan bir bilgisayarda, kullanıcının dosyaları ve dizinleri ağa bağlı olan başka bir kullanıcı tarafından kullanılamaz.

78. (D) Dosyayı başka bir işletim sistemi ile paylaşmak için “Samba” servisi kullanılır.

79. (Y) Açık kaynak işletim sisteminde yazıcı paylaşımı yalnızca ağa bağlı açık kaynak işletim sistemi kurulu makineler arasında gerçekleştirilebilir.

80. (Y) Ağ üzerinden paylaştırılan yazıcı sisteme tanıtıldığında sürücü yükleme işlemi yapılmalıdır.

81. (Y) KTorrent programı ile yerel ağda dosya paylaşımı yapılabilir.

82. (D) Apollon programıile internet üzerinden dosya indirme işlemi yapılabilir.

83. (D) KTorrent programı ile dosya indirme ve gönderme işlemi yapılabilir.

84. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi katmanlarındandeğildir?
A) Sistem çağrıları
B) Kabuk
C) Komut satırı
D) Çekirdek

85. Aşağıdakilerden hangisi komut kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A) Komut kullanımında küçük/büyük harf ayırımına dikkat edilmelidir.
B) Komut kullanımında seçeneklerden önce “.” kullanılır.
C) Komut argümanlarında “-” işareti kullanılmaz.
D) Komut kullanımında “?” işareti tek bir karakter yerine geçer.

86. Aşağıdakilerden hangi klavye tuş kombinasyonu çalışmakta olan komutu durdurur?
A) Ctrl+C
B) Ctrl+U
C) Ctrl+S
D) Ctrl+Q

87. Aşağıdakilerden işaretlerden hangisi oturum açan kullanıcının ev dizinini gösterir?
A) –
B) /
C) ?
D) ~

88. Aşağıdaki listeleme seçeneklerinden hangisi gizli dosyaları listelemek için kullanılır?
A) -a
B) -l
C) -h
D) -R

89. Aşağıdaki komutlardan hangisi dizin oluşturmak için kullanılır?
A) cd
B) ls
C) mkdir
D) find
90. Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya veya dizin silmek için kullanılır?
A) ln
B) rm
C) mv
D) cp

91. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosya içeriğini liste halinde görüntülemek için kullanılır?
A) grep
B) mkdir
C) cat
D) host

92. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosyaları ve dizinleri arşivlemek için kullanılmaz?
A) gzip
B) gunzip
C) rar
D) tar

93. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi kullanıcı değiştirmek için kullanılır?
A) su
B) logname
C) host
D) who

94. Aşağıdaki komutlardan hangisi script dosyasını çalıştırmak için komut satırında izin verir?
A) ch
B) logname
C) chmod
D) who

95. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi doğrudur?
A) 22a
B) sayı
C) ikinci sayı
D) ilk_sayi

96. (D) Açık kaynak işletim sisteminde dosya ve dizin izinleri de erişim açısından önem taşımaktadır.

97. (D) Paylaştırılmış dosyalara erişim sağlamak için dosya yöneticisi (Dolphin) açılır.

98. (Y) Paylaştırılmış yazıcılara erişim sadece açık kaynak işletim sistemlerinden erişim izni verilebilir.

99. (Y) Geniş ağ üzerinden (internet) dosya paylaşımında sadece Apollonve KTorrentprogramları kullanılır.

 

Kaynak:

Açık%20Kaynak%20İşletim%20Sistemi%20Kurulumu.pdf erişimi için tıklayın

Açık%20Kaynak%20İşletim%20Sistemi%20Kullanımı.pdf erişimi için tıklayın

Açık%20Kaynak%20İşletim%20Sistemi%20Yönetimi.pdf erişimi için tıklayın

Yorum yap