Android

Android Uygulaması / Proje Klasör Yapısı

Android uygulamalarını uygulamak için Android Studio, Google tarafından android uygulama geliştirme için ücretsiz olarak sağlanan resmi IDE’dir (Entegre Geliştirme Ortamı).

Android studio kullanarak android geliştirme ortamını kurduktan sonra android studio kullanarak örnek bir uygulama oluşturursak proje klasör yapımız aşağıdaki gibi olacaktır. Bir android stüdyosu kullanarak bir uygulama oluşturmayı bilmiyorsanız , lütfen bu Android Hello World Uygulamasını inceleyin.

Android Proje Klasör Yapısı

Diskteki Android proje yapısı, yukarıdaki gösterimden farklı olabilir. Projenin gerçek dosya yapısını görmek için Proje açılır menüsünden Android yerine Proje’yi seçin.

Android uygulama projesi, farklı türde uygulama modülleri, kaynak kod dosyaları ve kaynak dosyaları içerecektir. Android uygulamasındaki tüm klasörleri ve dosyaları keşfedeceğiz.

Java Klasörü

Bu klasör, JUnit test kodu da dahil olmak üzere uygulama geliştirme sırasında oluşturacağımız tüm java kaynak kodu (.java) dosyalarını içerecektir. Herhangi bir yeni proje/uygulama oluşturduğumuzda, varsayılan olarak MainActivity.java sınıf dosyası, aşağıda gösterildiği gibi “com.example.yazilimkodlama” paket adı altında otomatik olarak oluşturulacaktır.

res (Resources) Klasörü

Aşağıda gösterildiği gibi bitmap görüntüleri, UI dizeleri, XML düzenleri gibi tüm kod dışı kaynakları içerecek önemli bir klasördür.

res (Resource), farklı türde klasörler içermektedir.

Drawable Klasörü (res/drawable)

Uygulama gereksinimine göre farklı görüntü türlerini içerecektir. Uygulama geliştirme için tüm resimleri uygulama/başlatıcı simgeleri dışında çizilebilir bir klasöre eklemek en iyi uygulamadır.

Layout Klasörü (res/layout)

Bu klasör, uygulamamızın kullanıcı arayüzünü tanımlamak için kullandığımız tüm XML düzen dosyalarını içerecektir. Android uygulamasındakidüzen klasörünün yapısı aşağıdadır.

Mipmap Klasörü (res/mipmap)

Bu klasör, ana ekranda göstermek için kullanılan uygulama / başlatıcı simgelerini içerecektir. Cihazın boyutuna göre farklı simgeler kullanmak için hdpi, mdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi gibi farklı yoğunlukta simgeler içerecektir.

Android uygulamasındaki mipmap klasörünün yapısı aşağıdadır.

Values Klasörü (res/values)

Bu klasör, diziler, renkler, stil tanımları ve statik diziler veya tamsayılar gibi çeşitli XML dosyalarını içerecektir. Android uygulamasındaki değerler klasörünün yapısı aşağıdadır.

Gradle Scripts

Android’de Gradle, otomatikleştirilmiş yapı sistemi anlamına gelir ve bunu kullanarak uygulamamızdaki tüm modüller için geçerli olan bir yapı yapılandırması tanımlayabiliriz. Gradle’da build.gradle (Proje) ve build.gradle (Modül) dosyaları, tüm uygulama modüllerimiz için geçerli olan veya bir uygulama modülüne özel konfigürasyonlar oluşturmak için kullanışlıdır.

Android uygulamasındaki Gradle Scripts yapısı aşağıdadır.

Android stüdyosunda bir uygulama için ihtiyaç duyduğumuz önemli dosyalar aşağıdadır.

Android Layout File (activity_main.xml)

Uygulamamızın kullanıcı arayüzü bu dosyada tasarlanacak ve Design ve Text modlarını içerecektir. Layout klasöründe ve aşağıda gösterildiği gibi Tasarım modunda activity_main.xml dosyasının yapısında bulunur.

Activity_main.xml dosyasında Design veya Code modlarını kullanarak gerekli tasarım değişikliklerini yapabiliriz. Code moduna geçersek, activity_main.xml dosyası aşağıdaki gibi bir kod içerecektir.

Android Main Activity Dosyası (MainActivity.java)

Android uygulamasındaki ana etkinlik dosyası MainActivity.java‘dır ve java klasöründe bulunur. MainActivity.java dosyası, uygulamamızla ilgili tüm etkinlikleri işlemek için java kodunu içerecektir.

HelloWorld uygulamamız tarafından oluşturulan MainActivity.java dosyasının varsayılan kodu aşağıdadır.

Android Manifest Dosyası (AndroidManifest.xml)

Genel olarak, uygulamamız birden çok etkinlik içerecektir ve tüm bu etkinlikleri AndroidManifest.xml dosyasında tanımlamamız gerekir. Manifest dosyamızda, amaç filtrelerinde (intent-filter) MAIN ve LAUNCHER kategori özelliklerini kullanan uygulamamızın ana etkinliğinden bahsetmemiz gerekir. Ana etkinlik için MAIN eylem veya LAUNCHER kategorisinden bahsetmediysek, uygulama simgemiz ana ekranın uygulamalar listesinde görünmeyecektir.

HelloWorld uygulamamız tarafından oluşturulan AndroidManifest.xml dosyasının varsayılan kodu aşağıdadır.

Bunlar, bir uygulamayı android studio da uygulamak için gereken ana klasörler ve dosyalardır.

Yorum yap