C#

C# Çok Boyutlu Diziler ve Örnekleri

Bu C# dersinde, iki boyutlu dizi örneğini kullanarak C#’daki çok boyutlu diziyi öğreneceğiz.

Çok boyutlu dizileri öğrenmeden önce, C#’daki tek boyutlu diziyi bildiğinizden emin olun.

Çok boyutlu bir dizide dizinin her elemanı aynı zamanda bir dizidir. Örneğin,

Burada dizi, iki elemanı olan çok boyutlu bir dizidir: {1, 2, 3} ve {3, 4, 5}. Dizinin her elemanı aynı zamanda 3 elemanlı bir dizidir.

C#’ta iki boyutlu dizi

İki boyutlu bir dizi, öğeleri olarak tek boyutlu dizilerden oluşur. Belirli sayıda satır ve sütun içeren bir tablo olarak temsil edilebilir.

C# Çok Boyutlu Diziler ve Örnekleri
C# Çok Boyutlu Diziler ve Örnekleri

Burada {1, 2, 3} ve {3, 4, 5} satırları 2D dizinin elemanlarıdır.

İki Boyutlu Dizi Bildirimi

C#’ta bir 2D diziyi şu şekilde bildiririz.

Burada x, 2 elemanlı iki boyutlu bir dizidir. Ve her eleman aynı zamanda 3 elemanlı bir dizidir.

Böylece, dizi hep birlikte 6 eleman (2 * 3) saklayabilir.

Not: Tek virgül [ , ] dizinin 2 boyutlu olduğunu gösterir.

İki Boyutlu Dizi başlatma

C#’da, bildirim sırasında bir dizi başlatabiliriz. Örneğin,

Burada x, {1, 2, 3} ve {3, 4, 5} olmak üzere iki elemanlı bir 2D dizidir. Dizinin her elemanının da bir dizi olduğunu görebiliriz.

Başlatma sırasında satır ve sütun sayısını da belirtebiliriz. Örneğin,

Öğelere 2D Diziden Erişim

2B dizinin öğelerine erişmek için dizin numarasını kullanırız. Örneğin,

Bakınız:

C# İki Boyutlu Dizide Satır ve Sütun Toplamını Bulma

Satır ve Sütun Sayısı Kullanıcı Tarafından Belirlenen 2 Boyutlu Dizi Oluşturma

2 Boyutlu Dizide Her Satır İçin En Büyük Sayıyı Bulma

C# Diziler (Arrays) ve Dizi Metotları

Yorum yap