C# Console Örnekleri Programlama

C# Diziler (Arrays) ve Dizi Metotları

Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denir. Dizi içerisinde bulunan tüm elemanlara aynı isimle ulaşılır. Bir dizinin elemanlarına [ ] index operatörü ile ulaşılır.

dizi_1

Yukarıdaki şekilde “dizi” isimli 7 elemanlı bir dizi görülmektedir. Bu dizinin ilk elemanına dizi[0], son elemanına dizi[6] şeklinde erişilir.

Dizi Tanımlama

C# dilinde bütün diziler  System.Array sınıfından türetilir. Bir dizinin oluşturulması iki farklı şekilde yapılabilir. Birinci yöntem bildirim ve tanımlamanın aynı satırda yapılması;

şeklindedir. Burada 20 elemanlı kisiler isminde string türünden bir dizi tanımlanmıştır. İkinci yöntem olarak diziyi aşağıdaki şekilde bildirim ve tanımlama ayrı satırda olacak şekilde oluşturmak istersek;

oluşturabiliriz. Bu 2 yöntem dışında dizi oluşturuluken içine değer girmek için şu yöntem kullanılabilir.

Burada da yine kisiler isminde bir dizi oluşturularak aynı satırda dizye değer girilmei sağlanmıştır.  Yukarıdaki dizide “Mehmet”isml elemana erişmek için;

Son elemanına erişebilmek için;

İlk elemanına erişmek için ise;

Örnek1: 10 elemanlı isimler isminde bir dizi oluşturarak ekranda foreach döngüsü kullanarak yazdıralım.

dizi_2

Örnek 2: 30 elmanlı diziye 0-100 arası rasgele sayı girişi yapan ve listbox‘ a yazdıran program.

Ekran çıktısı:

dizi_3

Sort Metodu: Array metodunda bulunan Sort metodu kullanılarak dizi içerisinde sıralama yapılabilir.Yukarıdaki örnekte uygulamak istersek kodları aşağıdaki şekilde düzenleyebiliriz.

Programı çalıştırdığımızda ekran çıktısı şöyle olacaktır.

dizi_4

Reverse Metodu: Reverse metodu Diziyi ter çevirmek için kullanılmaktadır. Reverse metodunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi sort metodundan sonra kullanarak büyükten küçüğe sıralama yaptırabiliriz.

IndexOf Metodu : Dizi içinde istenen ifadeyi arar. Bulunduğunda index numarası getirilir, bulunmadığında -1 ifadesi geri döner.Kullanımı şu şekildedir.

Aşağıdaki örneğimizde dizi içerinde indexOf kullanılarak arama işlemi yapılmaktadır.

Programımızı çalıştırdığımızda ekran çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır.

dizi_5

LastIndexOf Metodu: Kullanımı IndexOf gibidir. Dizi içerisinde aramaya sondan başlar.

=======================================

Çok Boyutlu Diziler:  Genel olarak çok boyutlu diziler her bir elemanı bir dizi şeklinde olan dizilerdir.  Aşağıdaki çok boyutlu diziyi inceleyelim.

Oluşturulan bu diziye indexlerine göre değer ataması yukarıdaki şekilde yapılabilir.

4 Yorum

  • Dizilerle yapılan öğrenci otomasyonu console application hali var mıdır acaba sizde yoruma ekleyebilir yada bana mail atabilirmisiniz.

    • Otomasyon neleri kapsıyor. Daha detaylı açıklarsanız takıldığınız noktalarda yardımcı olabiliriz.

      • öğrenci öğretmen bölüm girişi olacak ve öğrenci öğretmen bölüm listeleme yapılacak her girilen öğrenci id ye sahip olacak erkek kız öğrenci kontrolü yapılacak.

Yorum yap