C Programlama Örnekleri

Girilen Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulan C Programı

Bu örnekte C Programlama dilinde kullanıcının girdiği bir sayının Asal Sayı olup olmadığını kontrol ederek sonucu ekranda göstereceğiz.

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar yalnızca kendisine ve 1’e bölünebilir. Başka hiçbir sayıya bölünemezler. Ayrıca asal sayılar pozitif tam sayılardır. Böylece asal sayıları yalnız kendisine ve 1’e bölünebilen pozitif tam sayılardır şeklinde tanımlayabiliriz.

En küçük asal sayı 2’dir. Asal sayılar arasında 2’den başka çift sayılar bulunmamaktadır.

Örneğimize ait kodlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

C Kodları:

Program açıklaması:

Programda, bir for döngüsü i = 2’den i n/2’ye yinelenir.

Her yinelemede, n’nin i’ye tam bölünüp bölünemeyeceği aşağıdaki kod kullanılarak kontrol edilir.

n, i’ye tam bölünebiliyorsa, n sayısı asal sayı değildir. Bu durumda, kontrol 1’e ayarlanır ve döngü, break ifadesi kullanılarak sonlandırılır.

Programımızın başlangıcında kontrol 0 olarak başlattığımıza dikkat edin.

Bu nedenle, döngüden sonra n bir asal sayıysa kontrol yine 0 olacaktır. Ancak, n asal olmayan bir sayıysa kontrol 1 olacaktır.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap