C Programlama Örnekleri

Vize Final Ortalamasını Hesaplayarak Geçti / Kaldı Durumunu Gösteren C Programı

Kullanıcıdan vize ve final notunu isteyerek, Vize notunun %40′ ı ile Final notunun %60′ ını toplayarak ortalamayı bulan, ve öğrencinin ortalaması VE Final notu 50 ve üzeriyse ekranda “GEÇTİNİZ“, değilse “KALDINIZ” yazdıran C program örneği.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap