C++

C++ Asal Sayı Bulma

Bu yazımızda C++ ile kullanıcıtarafından girilen sayı asal mı? Değil mi? örneğini oluşturacağız. Örneğimizde kullanıcıdan sayıyı isteyerek for döngüsü içinde sayının 2 den itibaren kendisine kadar bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz.
Eğer sayı hiç bir sayıya tam olarak bölünmemişse asal olduğunu anlayacağız. Bu işlemi anlamak için sayac isimli bir değişkenden faydalanacağız. Örneğimize ait kodlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Ekran Çıktımız:

cpp_asal_sayi

2 Yorum

Yorum yap