C++

C++ ile 1-500 Arası Mükemmel Sayıları Listeleme

Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir.

6 bir mükemmel sayıdır. Çünkü 6’nın pozitif bölenleri 1,2,3 ve 6’dır. Kendisi hariç diğer bölenlerini toplarsak 1+2+3=6 eder.

 

Bunun gibi 28 de mükemmel sayıdır. 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda C++ ile 1-500 arasındaki mükemmel sayıları listeleyelim.

C++ Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap