C++

C++ Fonksiyon Kullanarak Tek / Çift Sayı Kontrolü

Bu örnekte C++ ile kullanıcının girdiği sayıları tanımladığımız fonksiyona gönderek tak sayı ya da çift sayı olduğunu kontrol edeceğiz. .

Örneğimizde “ciftMi” adında geriye true yada false değeri döndüren bool türünde bir fonksiyon oluşturacağız.

Kodlarımızın tamamı ve ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Yorum yap