C++

C++ Girilen Sayılardan Tek ve Çift Ortalamasını Ayrı Ayrı Hesaplama

Bu örnekte C++ ile kullanıcıdan 10 adet sayı girişi yapmasını isteyerek, girilen bu sayıların tek ve çift olma durumuna göre ayrı ayrı ortalamalarını hesaplayacağız. For Döngüsü ve if – else kullanımı ile yapılmış örneğe ait kodlar ve ekran görüntüsü aşağıdadır.

C++ Kodları:

Yorum yap