C++

C++ ile 1-100 arası Asal Sayıları Bulan ve Adetini Gösteren Program

1-100 arasındaki asal sayıları bulan ve listeleyen, ayrıca kaç adet asal sayı olduğunu ekranda gösteren örneğe ait C++ kodları ve ekran çıktısı.

 

Yorum yap