C++

C++ printf() İçerisinde Kullanılan Özel Karakterler

C++ ta ekrana değer yazdırmak için kullanılan printf() fonksiyonu içerisinde kullanılabilecek özel karakterler ve ne anlama geldiklerini yazımızda inceleyebilirsiniz.

printf_1

%d,%i : Tamsayı yazdırma
%c : Karakter yazdırma
%s : Metin yazdırma
%f : Reel sayı yazdırma (float, double)
%o : Sekizlik sayı yazdırma
%x,%X : Hex sayı yazdırma
%u : İşaretsiz tamsayı
%hd : Short tamsayı
%e,%E : Üslü reel sayı yazdırma
%g,%G : Üslü veya reel
%p : Adres (4 veya 8 rakam)
%ld,%li,%lu,%lx,%lo : Long tamsayı
%Lf, %Le : Long double
===============www.yazilimkodlama.com================
\a : bip
\b : geri silme
\f : ileri sarma (yazıcı)
\n : Sonraki satır başına git
\r : Sonraki satır başına git
\t : Yatay sekme (tab)
\v : Dikey sekme
\\ : Ters bölü karakteri
\? : Soru işareti karakteri
\’ :Tek tırnak karakteri
\” : Çift tırnak karakteri

Sayısal değerler yazdırmak için:


Karakter ve metin yazdırmak için:

Virgülden sonra 2 basamak yazdırılması:

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et