Doküman

Mesleki Yabancı Dil (Bilişim Teknolojileri) Dersi Yıllık Planı ( 2022- 2023)

MESLEKİ YABANCI DİL (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ) DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; mesleğinde kullandığı yabancı dildeki teknik terimler ile
ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı :11-12
Haftalık Ders Saati : 2
Öğrenme Biriminin Adı Yabancı Dilde Donanım Kavramları
Öğrenme Biriminin
Kazanımları

 1. Donanım elemanlarını yabancı dilde ifade eder.
 2. Bilgisayar ekipmanlarını yabancı dilde ifade eder.
  Öğrenme Biriminin Adı Yabancı Dilde Yazılım ve Ağ Kavramları
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 3. Ağ kavramlarını yabancı dille ifade eder.
 4. Yazılım ile ilgili kavramları yabancı dilde ifade eder
 5. Web, grafik ve animasyon ile ilgili kavramları yabancı dilde ifade eder.
 6. Temel programlama kavramları ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade
  eder.
  Öğrenme Biriminin Adı Yabancı Dilde Öz Geçmiş ve İş Başvurusu Hazırlama
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 7. Yabancı dilde öz geçmiş hazırlar.
 8. Yabancı dilde iş başvurusu yapar.

Meslek Eba sitesindeki kitap ve çerveve öğretim programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Yorum yap