Doküman

Web Programcılığı Dersi Yıllık Planı (2022-2023)

WEB PROGRAMCILIĞI DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; temel algoritma, görsel blok programlama ve
programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 11-12
Haftalık Ders Saati : 3

Öğrenme Biriminin Adı Etkileşim ve Veri Yönetimi (PHP)
Öğrenme Biriminin
Kazanımları

 1. PHP’nin özelliklerini ve diğer programlama dillerinden farklarını
  açıklar.
 2. PHP ve gerekli bileşenleri bilgisayarına kurar.
 3. PHP ile farklı türde değişken tanımlar.
  Öğrenme Biriminin Adı Karar ve Döngü Yapıları
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 4. Karar kontrol deyimlerini kullanır.
 5. Düzenli ifadeleri kullanır.
 6. Döngü deyimlerini kullanır.
 7. Veriler üzerinde döngü kontrollerini kullanır.
 8. Mantıksal operatörleri kullanır.
  30
  Öğrenme Biriminin Adı Dizi Yapıları
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 9. Dizi yapılarını kullanır.
 10. Dizi elemanları üzerinde işlemler yapar.
  Öğrenme Biriminin Adı Fonksiyonlar
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 11. PHP programlama dilinde fonksiyon tanımlar.
 12. Fonksiyon parametrelerini kullanır.
 13. Değer döndüren fonksiyonları kullanır.
 14. Tarih/saat fonksiyonlarını kullanır.
 15. Metin fonksiyonlarını kullanır.
  Öğrenme Biriminin Adı Form İşlemleri
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 16. HTML Form elemanlarını tanımlar.
 17. Get ile Post arasındaki farkı açıklar.
 18. Güvenli form tanımlar.
 19. Formlarda dosya bileşenini kullanır.
  Öğrenme Biriminin Adı Hata Yakalama İşlemleri
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 20. İstisna işlemlerini açıklar
 21. Try-except bloklarını kullanır.
 22. Finally bloğunu kullanır.
  Öğrenme Biriminin Adı Dosya İşlemleri
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 23. Yeni dosya oluşturur.
 24. Var olan bir dosyayı açar.
 25. Dosyanın içine bilgi ekler.
 26. Dosyayı siler.
  Öğrenme Biriminin Adı Oturum Yönetimi
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 27. Kullanıcı bilgilerinin hatırlanmasında çerezleri kullanır.
 28. Oturum mimarisini açıklar.
 29. $_SESSION genel değişkenini kullanır.
  Öğrenme Biriminin Adı MYSQL Veri Tabanı Kullanımı
  Öğrenme Biriminin
  Kazanımları
 30. Veri tabanı temel kavramlarını açıklar.
 31. Uygulama sunucusunu kurar ve yönetir.
 32. Veri tabanı oluşturur.
 33. Veri tabanı içine tablo oluştur.
 34. PHP ile veri tabanı bağlantısı yapar.
 35. MySql ile veri tabanı ve tablo oluşturma işlemlerini yapar.
 36. PHP ile Mysql ile veri ekleme, silme, oluşturma işlemlerini yapar.
 37. PHP ile MySql veritabanında veri listeleme işlemlerini yapar.

Yorum yap