metod – Web Tasarım & Programlama

Etiket metod

C# Console Örnekleri Programlama

C# ÜS ALMA FONKSİYONU

Bu yazımızda C# ile Math.Pow metodu ile ve Math.Pow metodu kullanmadan üs alma işlemlerini gerçekleştiren örnekler oluşturacağız. Pow( ) Parametre olarak verilen ilk sayının, yine parametre olarak verilen ikinci sayı kadar üssünü hesaplayan metottur. Kullanımı:

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dikdörtgenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Metot Örnek

Metot Kullanarak kısa kenarı ve uzun kenarı verilen dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplayan örnek uygulama: class Program { static int AlanBul(int kisakenar, int uzunkenar) { int alan = kisakenar * uzunkenar; return alan; } static int CevreBul(int kisakenar, int uzunkenar) { int cevre = 2 * (kisakenar + uzunkenar); return cevre; } static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Kısa kenarı giriniz."); int kk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Uzunkenarı giriniz...

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Copy Metodu

Bir String’in içeriğini başka bir String’e kopyalamak için kullanılır. string a; string b; a = ("www.yazilimkodlama.com"); b = string.Copy(a); Console.WriteLine(b); Console.ReadKey(); 12345678  string a;string b;a = ("www.yazilimkodlama.com");b = string.Copy(a);Console.WriteLine(b);Console.ReadKey();  Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Metot Örnek

Metot Kullanarak yarıçapı verilen Dairenin alanı ve çevresini hesaplayan örnek uygulama: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace daire_cevre_alan { class Program { public const double PI = 3.14; static double AlanBul(double r) { double alan = PI * r * r; return alan; } static double CevreBul(double r) { double cevre = 2 * PI * r; return cevre; } static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Yarıçapı...

C# Programlama

C# Dosya ve Klasör İşlemleri

Sınırlı sayıdaki bilgilerin disk ortamında saklanması, bu bilgilere erişilmesi, üzerinde değişiklik yapılması gibi işlemler için veritabanı oluşturmak yerine dosyalama işlemleri kullanılabilir. Bu işlemleri gerçekleştirmenin 2 yöntemi vardır. 1.System.IO sınıfı 2.Isolated Storage File sınıfı Dosyalar ve klasörler üzerinde işlem yapmak için System.IO sınıfı pek çok metoda sahiptir. File nesnesine ait metodlara ulaşmak için tıklayınız.

C# Programlama

C# File Nesnesi ve Metodları

Dosyalar üzerinde işlem yapmak için File nesnesi kullanılabilir. Aşağıdaki metodlara sahiptir. AppendAllText: Belirtilen bir metni dosya içerisine eklemek için kullanılır. Eğer dosya mevcut değilse oluşturulur. AppendText: Bir StreamWriter nesnesi oluşturarak varolan bir dosya içerisine UTF-8 olarak kodlanmış metni ekler.

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Compare ()

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi karşılaştırır ve geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

C# Programlama

C# Değer Döndürmeyen Metodlar

Kendi ismiyle çağırıldığında içerisinde yazılmış olan kod bloklarını çalıştıran ve geriye herhangi bir değer döndürmeyen kod bloklarıdır. Değer döndürmeyen metotlar “void” anahtar sözcüğü ile başlar.

C# Programlama

C# Metodlar

Program yazarken belli bir işi gerçekleştiren kodları program içinde tekrar tekrar kullanma ihtiyacı hissettiğimiz durumlar olabilir. Bu kodları tekrardan yazmak yerine metotları kullanabiliriz. C# içinde geriye değer döndüren ve değer döndürmeyen metotlar olmak üzere iki çeşit metot yapısı kullanılır.