Etiket SQL Kodları

SQL Server

SQL Komutları

SQL, ilişkisel bir veritabanındaki verilerin alınması ve yönetimi için tasarlanmış bir veritabanı dilidir. SQL Yapılandırılmış Sorgu Dili...

MYSQL

MySQL Tablo Oluşturma Kodu

Bu MySQL yazısında, MySQL CREATE TABLE ifadesinin sözdizimi ve örneklerle nasıl kullanılacağını açıklar. Açıklama MySQL CREATE TABLE...