MYSQL

MySQL Tablo Oluşturma Kodu

Bu MySQL yazısında, MySQL CREATE TABLE ifadesinin sözdizimi ve örneklerle nasıl kullanılacağını açıklar.

Açıklama

MySQL CREATE TABLE ifadesi, bir tablo oluşturmanıza ve tanımlamanıza olanak tanır.

Sözdizimi

En basit haliyle, MySQL’deki CREATE TABLE ifadesinin sözdizimi şöyledir:

 

 

MySQL Kod ile Tablo Oluşturma (Örnek):

Musteri adında bir tane tablo oluşturuldu. id değeri birincil anahtar yapıldı ve AUTO_INCREMENT ile otomatik artan sayı olması sağlandı.

1 Yorum

  • tablo adı kısmına değişken nasıl yazacağız? örneğin tablo adının x değişkenini olmasını istiyorum

Yorum yap