MYSQL

MySQL İki Tablodan Veri Çekmek

Sorgulama yaparken bazen iki veya daha fazla tabloyu tek bir sorguda birleştirmek isteyebilirsiniz. Bu MySQL yazısında iki tabloyu alt sorgu(iç içe) ve Join kullanarak nasıl birleştireceğinizi basit bir örnekle göstereceğiz.

Where ile İki Tabloyu Birleştirme

Where ile iki tabloyu birleştirmek için where şartında tabloların ortak değerleri bir birlerine eşitlenir.

Not: Where şartı kullanılmazsa tabloların kartezyan çarpımı geleceği için doğru sonuç üretilmeyecektir.

Join ile İki Tabloyu Birleştirme

Join tablo birleştirmede kullanılan en iyi çözümlerden bir tanesidir. İki Tablo arasındaki ortak değerlerin gelmesini istiyorsak JOIN (INNER JOIN olarak da bilinir) kullanılabilir. Aşağıdaki örnek yukarıdaki where sorgusu yerine join kullanılmıştır.

Not: JOIN kullanımının tablo WHERE kullanımına göre daha hızlı çalıştığını bilmenizi isterim.

Yorum yap