C#

C# Dizi Tanımlama ve Değer Atama

Diziler bellekte aynı tipteki veri grubunun tutulmasını sağlar.
C# da tek boyutlu bir dizi, normal bir değişken gibi tanımlanır , sadece değişken ifadesinden sonra köşeli parantez kullanılır.

C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz.

Dizilerin oluşturulması iki şekilde olabilmektedir:

 

Dizi oluşturulurken içine değer atamak için aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

 

Ayrıca C# Diziler Konusu ile İlgili Diğer Başlıklar

C# Dizi Örnekleri

C# Diziler ile ilgili karışık örnekler. Son yapılan örnekler en üstte yer alacak şekilde devamlı güncellenecektir.

Örnek 1: Eleman sayısını kullanıcının belirlediği bir dizi oluşturarak içine kullanıcının eleman girmesini sağlayan örnek:

dizi_kullanici

Örnek 2: 10 personele ait numara,isim,telefon ve email bilgileri ayrı ayrı dizilerde tutan ve aranan numaraya göre ilgili kişinin bilgilerini ekranda gösteren dizi örneği (indexOf kullanıldı) :

diziaramaGosterme

Örnek 3: 20 elemanlı diziye rasgele -100 ile +100 arası sayılar atan ve daha sonra dizinin elemanlarını, pozitif sayı adetini,negatif sayı adetini ve işaretsiz sayı adetini ekranda gösteren örnek:

dizi_ornekleri_5

Örnek 4 :Kullanıcının girmiş olduğu sayının dizide olup olmadığını bulan, varsa kaç adet bulunduğunu ekranda gösteren dizi örneği:

dizi_ornekleri_3

Örnek 5: 10 elemanlı string dizi içindeki tek sayıları foreach döngüsüyle ekrana yazdıran ve teksayıların adetini ekranda gösteren örnek:

dizi_ornekleri_4

Örnek 6: Kullanıcıdan alınan metnin içinde bulunan sesli harf sayısını bulan c# console uygulaması

dizi_ornekleri_1

Örnek 7: İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

Örnek 8:Kullanıcı tarafından girilen gün adının haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan c# console uygulaması

dizi_ornekleri_2


Örnek 9: Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:


Örnek 10: C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %20 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

Örnek 11: Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran örnek

Örnek 12: 20 elemanlı dizi içerisine for döngüsü ile rasgele 1-100 arası sayılar atarak ekranda görüntüleyen program:

Screenshot_5

Örnek 13 : 20 elemanlı diziye 1-100 arası rasgele sayılar atarak bu dizideki 50’den küçük sayıları listeleyen ve adetini bulup ekrana yazan program:

Screenshot_6

Örnek 14: 5 elemanlı string dizi içerisine eleman ekleyip for döngüsü kullanarak ekranda yazdıran program:

Örnek 15 : 5 elemanlı string dizi içerisine eleman ekleyip foreach döngüsü kullanarak ekranda yazdıran program:
Örnek 16: 100 elemanlı bir dizide negatif ve pozitif eleman sayısını bulan ve ekranda gösteren C# kodları.
Örnek 17: Kullanıcıdan 20 elemanlı dizi içine sehir isimleri girmesini isteyen, daha sonra kullanıcıdan il sorgulaması yapmasını isteyen ve bu ilin dizi içinde kaç adet olduğunu gösteren dizi örneği.
Örnek 18: Klavyeden girilen bir İngilizce cümledeki sesli ve sessiz harflerin sayısını ekranda görüntüleyen bir program.
Örnek 19 : Klavyeden girilen bir İngilizce cümledeki küçük harfleri büyük harfe çeviren bir program yazınız.
Örnek 20 : Klavyeden girilen bir Türkçe cümledeki sesli harflerin (cümlenin toplam karakter sayısına göre) yüzde oranlarını veren bir program yazınız.
Örnek 21 : Girilen kelimenin cümle içinde kaç tane olduğunu bulan program.

Yorum yap