WPF Form Örnekleri

WPF Başlangıçta Açılacak Formu Belirleme

WPF uygulamasında başlangıçta hangi formun açılacağını ayarlamak için projemize 2. Formu ekledikten sonra Solution Explorer penceresinde “App.config” üzerinde çift tıklayarak açılır.

Açılan bu kod ekranında “StartupUri” bölümünde açılışta açılması istenen pencerenin adı yazılır. Örneğimizde “Window1” penceresi ilk açılış olarak ayarlandı. Program çalıştırıldığında aşağıda görüldüğü gibi MainWindow yerine Window1 penceresi açılacaktır.

1 Yorum

Yorum yap