WPF Form Örnekleri

WPF Form Özellikleri

MainWindow” ile oluşturulmuş şablon pencereniz “Window” sınıfının tüm özelliklerini taşıyacaktır. Bu sayede gerek “XAML” tarafında gerekse kod sayfasında pencere ile ilgili işlemek istediğiniz özellikleri belirleyerek pencerenin durumlarını değiştirebilir, metotlarını kullanarak davranışları uygulayabilir, olaylarını işleyerek kullanıcı ile program kodunuzu iletişime geçirebilirsiniz.

Pecerelerle ilgili önemli özelliklerden bazıları şunlardır.

Title : Pencerenin başlık çubuğunda görünmesini istediğimiz yazıdır.

Width : Pencerenin genişliğini gösterir.

Height : Pencere yüksekliğini verir.

MinWidth: Pencerenin sahip olabileceği minimum genişlik değerini verir.

MaxWidth: Pencerenin sahip olabileceği maksimum genişlik değerini verir.

MinHeight : Pencerenin sahip olabileceği en az yükseklik değeridir.

MaxHeight : Pencerenin sahip olabileceği en fazla yükseklik değeridir.

ResizeMode : Pencerenin yeniden boyutlandırılabilir olma özelliğini ayarlar.

Background : Pencerenin zemin rengini belirler.

Cursor: Pencere üzerinde fare (mouse) görünümünü belirler.

WindowStyle : Pencere stil tanımlamasıdır.

WindowState : Pencerenin simge durumunda veya ekranı kaplamış olarak boyutlamasını sağlar.

WindowStartupLocation : Pencerenin ekran üzerindeki ilk açılıĢ konumunu belirler.

ShowInTaskBar : Uygulama penceresi simgesinin iĢletim sistemi görev çubuğu üzerinde görüntülenmesini sağlar.

Tooltip: Pencere üzerinde fare beklemesinin ardından açılan balon gösterimine ait metni belirler.

BorderThickness: Pencereye verilen değer kalınlığında kenarlık oluşturur.

BorderBrush: Pencereye çizdirilen kenarlığın rengini tayin eder.

AllowTransparency: Pencerenin şeffaf olmasına izin verir.

Opacity: Pencerenin şeffaflık oranını belirler. Alabileceği değer 0 ile 1 arasındadır.

Aşağıdaki örnekte özelliklerin nasıl eklendiğini görebilirsiniz

window_properties_2

 

 

window_properties_1

Yorum yap